ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิญร่วมงาน “BCG OPEN HOUSE : เปิด 10 กิจกรรม อัพสกิล SME ไทย ด้วยกลไก BCG MODEL”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดกิจกรรม “การแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมไทยภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG พร้อมเชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจ (BCG DIPROM Open House)”

Free DIProm ITC รับสมัครผู้ประกอบการ พัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต ของสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดย่อม (SMES) ผ่านกลไกศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม

DIProm ITC รับสมัครผู้ประกอบการ พัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต ของสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดย่อม (SMES) ผ่านกลไกศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม