ซองชีวภาพ บรรจุน้ำตาลอ้อยธรรมชาติ สำหรับร้านคาเฟ่แบบ TAKE A WAY ให้นักดื่มกาแฟรักษ์โลกและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชีวภาพได้

ซองชีวภาพ บรรจุน้ำตาลอ้อยธรรมชาติ สำหรับร้านคาเฟ่แบบ TAKE A WAY ให้นักดื่มกาแฟรักษ์โลกและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชีวภาพได้

พลาสติกใช้ให้ถูก ปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อม กับพลาสติก PP สัญลักษณ์รีไซเคิลหมายเลข 5

สำหรับบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารจานด่วนในปัจจุบัน ถือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความสำคัญต่อการดำรงค์ชีวิตในประจำวันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะมื้อเที่ยงในแต่ละวัน