ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจับคู่ธุรกิจออนไลน์ระหว่างผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น (Web – baesd Business Meeting Event 2020)

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจออนไลน์
ระหว่างผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น
(Web – baesd Business Meeting Event 2020)

 

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ทั้งนี้ท่านที่สนใจสามารถส่งใบสมัครตามรายละเอียดดังนี้
ลิงค์สำหรับเอกสารประกอบการสมัคร  CLICK
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-202-4593

สามารถส่งใบสมัครได้ที่ Email : intercoop.dip@gmail.com

 

อัพเดทข่าวสารเพื่่อผู้ประกอบการได้ที่
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-391-5340-43,1358
#ITC #SMEsTransform #ProductTransform

กิจกรรม Transformation Week วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2561

ร่วมชมนิทรรศการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
ในงาน Transformation Week วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2561

กระทรวงอุตสหกรรมร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ ITC และสถาบันเครื่อข่าย จัดกิจกรรม Transformation Week วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2561

โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการสัมมนาอบรมให้ความรู้ รวมถึงการแสดงผลงานและเทคโนโลยีต่างๆ จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ความรู้และร่วมพัฒนาผู้ประกอบการไทยสู่อนาคต นอกจากนี้ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 จะเป็นพิธีเปิดสำหรับศูนย์ ITC และศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม Lean Automation System Integrators  (LASI)

รายละเอียดสำหรับกิจกรรมในแต่ละวัน

กิจกรรม Transformation Week

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สายด่วน 1358
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร02-202-4414-18 , 02-202-4511
โทรสาร02-354-3299
อีเมล์webmaster@dip.go.th
 แผนที่