ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือนและรายปี ผ่านระบบ iSingleForm” ในรูปแบบ Online!!!

ให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทุกทัน รู้กฏ ระเบียบ ในการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับแบบการแจ้งข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรมเจาะลึกอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์พลาสติก

เจาะลึก เข้าถึง อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ พลาสติกได้อย่างง่ายดาย การผลิตเครื่องมือแพทย์พลาสติกจะไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไป