ประชาสัมพันธ์ การอบรม”เทคนิคการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2023

การอบรมเรื่อง “เทคนิคการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2023 ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2566

สถาบันพลาสติก ITC DIProm เปิดบ้านรับผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดและพัฒนาวัสดุเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การเปิดตัวชี้แจงโครงการฯ กิจกรรมต่อยอดและพัฒนาวัสดุเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างสรรค์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2566

รับสมัครผู้ประกอบการ ร่วมโครงการ”DIPROM Cross Material Design 2023 ต่อยอดและพัฒนาวัสดุเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์”

รับสมัครผู้ประกอบการ ร่วมโครงการ”DIPROM Cross Material Design 2023 ต่อยอดและพัฒนาวัสดุเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์”

เติมทุนคู่พัฒนา ส่งเสริม SMES ไทย รวมสินเชื่อเพื่อพัฒนาธุรกิจ จาก SME D BANK

เติมทุนคู่พัฒนา ส่งเสริม SMEs ไทย สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ตามนโยบายภาครัฐ

เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมสัมมนาในหัวข้อ “เสริมสร้างไอเดียนวัตกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน”

เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมสัมมนาในหัวข้อ “เสริมสร้างไอเดียนวัตกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน”

รับสมัครผู้ประกอบการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงผู้รับบริการเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์

รับสมัครผู้ประกอบการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้กิจกรรมเชื่องโยงผู้รับบริการเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์