โครงการพัฒนาเยาวชนต้นคิด Ton-Kit Project

โครงการเพื่อการส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย ศูนย์ ITC สถาบันพลาสติก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และมหาวิทยาลัยรังสิต โดยเน้นการเรียนการสอนภายใต้รูปแบบ “การเรียนการสอนแบบนอกห้องเรียน”

Details

โครงการพัฒนาเยาวชนต้นคิด Ton-Kit Project

โครงการเพื่อการส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย ศูนย์ ITC สถาบันพลาสติก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และมหาวิทยาลัยรังสิต โดยเน้นการเรียนการสอนภายใต้รูปแบบ “การเรียนการสอนแบบนอกห้องเรียน”

Details

โครงการพัฒนาเยาวชนต้นคิด Ton-Kit Project

โครงการเพื่อการส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย ศูนย์ ITC สถาบันพลาสติก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และมหาวิทยาลัยรังสิต โดยเน้นการเรียนการสอนภายใต้รูปแบบ “การเรียนการสอนแบบนอกห้องเรียน”

Details

โครงการอบรม “การยกระดับ SMEs สู่อุตสาหกรรมอนาคต”

 

โครงการอบรม “การยกระดับ SMEs สู่อุตสาหกรรมอนาคต” Workshop รุ่นที่ 2 วันที่ 18-20 มิถุนายน 2561

 

*พิเศษสุดสำหรับผู้ที่เข้าร่วมทำแผนธุรกิจ (Workshop) ผลงานที่ท่านได้ส่งมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้จริง*

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันพลาสติก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : คุณภีญดา เอกคณาลักษมี
02 3915340-43 ต่อ 421
Plastics Institute of Thailand – สถาบันพลาสติก
Website: www.thaiplastics.org
Line : @Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-43

ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC)

Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Tel : 02-058-4988 ต่อ 100,02-036-8417

โครงการอบรม “การยกระดับ SMEs สู่อุตสาหกรรมอนาคต”

โครงการอบรม “การยกระดับ SMEs สู่อุตสาหกรรมอนาคต” Workshop รุ่นที่ 2 วันที่ 13-15 มิถุนายน 2561

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันพลาสติก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : คุณภีญดา เอกคณาลักษมี
02 3915340-43 ต่อ 421
Plastics Institute of Thailand – สถาบันพลาสติก
Website: www.thaiplastics.org
Line : @Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-43

ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC)

Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Tel : 02-058-4988 ต่อ 100,02-036-8417

สัมมนาพิเศษ….. ยกระดับอุตสหกรรม4.0

สัมมนาพิเศษ….. ยกระดับอุตสหกรรม4.0

การสัมมนานี้ จะช่วยให้คุณรู้ลึิกเข้าใจและปรับตัวได้ทัน เพื่อประกอบธรุกิจอย่างม่ันคง พร้อมเข้าใจในเทคนโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
สนใจลงทะเบียนได้ที่

https://docs.google.com/…/1xCkFq6GpnX7sCy6DSw2iqPVsX4U…/edit
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณภีญดา เอกคณาลักษมี

โทร. 02-391-5340-3 ต่อ 421
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Tel : 02-391-5340-43