พลาสติกใช้ให้ถูก ปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อม กับพลาสติก PP สัญลักษณ์รีไซเคิลหมายเลข 5

สำหรับบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารจานด่วนในปัจจุบัน ถือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความสำคัญต่อการดำรงค์ชีวิตในประจำวันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะมื้อเที่ยงในแต่ละวัน