IWCT สาขาฉะเชิงเทรา ร่วมศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ณ ศูนย์ ITC

เข้าถึงเทคโนโลยีทางเลือก เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมเทคโนโลยีสำหรับพัฒนากระบวนการอุตสาหกรรม เพื่อผู้ประกอบการไทย

ศูนย์ ITC เปิดรับผู้ประกอบการ เข้าร่วมอบรมการเชื่อมโยงมาตรการส่งเสริมช่วยเหลือ SMEs

เพิ่มเติมตัวช่วยเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมเข้าถึงตัวช่วยสำหรับการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 

สถาบันพลาสติก ศูนย์ ITC ร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ ในหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP

ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อดึงศักยภาพให้กับผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่

ศูนย์ ITC กับ กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP

การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างมั่นคง จุดเริ่มต้นที่ดีคือการเริ่มพัฒนาจากผู้สร้างสรรค์ และนักธุรกิจ

ศูนย์ ITC เปิดรับผู้ประกอบการ การแพทย์ครบวงจร เพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรม

เข้าถึงตัวช่วยสำหรับการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ กับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

THAILAND HONGKONG พันธมิตรเชิ่อมโยงธุรกิจสองภูมิภาค

THAILAND
พันธมิตรเชิ่อมโยงธุรกิจสองภูมิภาค
HONGKONG

 

อีกหนึ่งเรื่องราวที่หากคุณคือภาคธรุกิจ SMEs หรือนักลงทุนเพื่อการพัฒนา เพื่อเสริมแกร่งและยกระดับธุรกิจของตนเอง และเปิดโลกทัศน์กว้างให้กว้างไกลในมุมมองที่แตกต่าง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งการบ้านและความท้าทายด้วยโอกาสพิเศษแบบนี้ไม่ควรพลาด
บรรยายหัวข้อพิเศษโดย
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
มาดาม แครี่ หล่ำ ผู้บริหารสูงสุดเขตบรหารพิเศษฮ่องกง

ลงทะเบียนได้ที่ คลิก

ติดตามเรื่องราดีๆ จากศูนย์ ITC ได้ที่

Website : www.itc.or.th

Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต

Youtube Chanal :  ITC Industry Transformation Center
Tel: 02-058-4988,02-391-5340-43