กิจกรรม Transformation Week วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2561

ร่วมชมนิทรรศการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
ในงาน Transformation Week วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2561

กระทรวงอุตสหกรรมร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ ITC และสถาบันเครื่อข่าย จัดกิจกรรม Transformation Week วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2561

โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการสัมมนาอบรมให้ความรู้ รวมถึงการแสดงผลงานและเทคโนโลยีต่างๆ จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ความรู้และร่วมพัฒนาผู้ประกอบการไทยสู่อนาคต นอกจากนี้ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 จะเป็นพิธีเปิดสำหรับศูนย์ ITC และศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม Lean Automation System Integrators  (LASI)

รายละเอียดสำหรับกิจกรรมในแต่ละวัน

กิจกรรม Transformation Week

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สายด่วน 1358
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร02-202-4414-18 , 02-202-4511
โทรสาร02-354-3299
อีเมล์webmaster@dip.go.th
 แผนที่