สรุปข้อมูลที่น่าสนใจจาก การเสวนา ขยะพลาสติก : ‘การจัดการและโอกาส POST COVID-19 หาทางออก เพิ่มโอกาส สร้างรูปแบบที่สมดุล มุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน’

สรุปการเสวนา ขยะพลาสติก : ‘การจัดการและโอกาส POST COVID-19 หาทางออก เพิ่มโอกาส สร้างรูปแบบที่สมดุล มุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน’