ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรมเจาะลึกอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์พลาสติก

เจาะลึก เข้าถึง อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ พลาสติกได้อย่างง่ายดาย การผลิตเครื่องมือแพทย์พลาสติกจะไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไป