ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมแถลงข่าว “นวัตกรรม ถนนพลาสติกรีไซเคิล ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน”

Alliace To End Plastics Waste ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย PPP Plastics จัดกิจกรรมแถลงข่าว “นวัตกรรม ถนนพลาสติกรีไซเคิล ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” ภายใต้โครงการ All_Thailand เพื่อจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน