หลักสูตร FLEXIBLE PACKAGING CHALLENGES AND OPPORTUINTIES FOR BUSINESS SUCCESS

หนึ่งในประเภทบรรจุภัณฑ์ที่มีความสำคัญและมีแนวโน้มการใช้สูงอย่างต่อเนื่อง คือ บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว (Flexible Packaging)

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ OTOP หรือผู้สนใจใช้บรรจุภัณฑ์อาหารสินค้าเกษตรแปรรูป

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้รักษาคุณภาพของสินค้าได้ยาวนานขึ้นหรือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยของอาหาร

เรื่องน่ารู้กับปัจจัยบวก ส่งเสริมอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก กลุ่มฟิล์มหด ให้ก้าวกระโดด

จากสถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบันกำลังพลิกโฉมอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ดังนั้น บรรจุภัณฑ์อย่างฟิล์มหดจะมีปัจจัยใดที่ช่วยส่งเสริมให้โดดเด่นบ้าง