พลาสติกใช้ให้ถูก ปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อม กับพลาสติก PP สัญลักษณ์รีไซเคิลหมายเลข 5

สำหรับบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารจานด่วนในปัจจุบัน ถือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความสำคัญต่อการดำรงค์ชีวิตในประจำวันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะมื้อเที่ยงในแต่ละวัน

พลาสติกใช้ให้ถูก ปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อม กับพลาสติก PET สัญญาลักษณ์รีไซเคิล หมายเลข 1

พลาสติกใช้ให้ถูก ปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อม กับพลาสติก PET สัญญาลักษณ์รีไซเคิล หมายเลข 1

เรื่องน่ารู้กับปัจจัยบวก ส่งเสริมอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก กลุ่มฟิล์มหด ให้ก้าวกระโดด

จากสถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบันกำลังพลิกโฉมอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ดังนั้น บรรจุภัณฑ์อย่างฟิล์มหดจะมีปัจจัยใดที่ช่วยส่งเสริมให้โดดเด่นบ้าง