ข่าวสารข่าวสารประชาสัมพันธ์

สัมมนา “ชี้ทางรอด สร้างทางลัด เพิ่มประสิทธิภาพสู่ Industry 4.0”

ภายใต้โครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน

      อุตสาหกรรม 4.0 ถือได้ว่าเป็นเป้าหมายของผู้ประกอบการหลายอุตสาหกรรมที่อยากจะขยับตนเองให้มีการจัดการที่ดีขึ้น โดยอุตสาหกรรมในยุค 4.0 นี้จะเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประยุกต์เข้ากับการผลิต เพื่อให้มีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้น สืบเนื่องจากอุตสาหกรรม 3.0 ที่มีการใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาประยุกต์ในการผลิต แต่การทำอุตสาหกรรม 4.0 นั้น จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาทั้งหลักการทำงานและเทคโนโลยี ซึ่งส่วนใหญ่จะเข้าใจในเรื่องของการ นำ IOT มาประยุกต์ใช้งานเพียงอย่างเดียว แต่ในทางปฏิบัตินั้นจะต้องนำเทคโนโลยีมาช่วยในทำงานในทุกขั้นตอนจากเดิม ซึ่งจะต้องมีขั้นตอนมากมาย ที่จะต้องปรับปรุงแนวทางการทำงาน

     ด้วยการนี้การสร้างความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรม ที่มีความต้องการพัฒนาโรงงานและกระบวนการทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม นอกจากนี้การสร้างเข้าใจในเทคโนโลยีแล้ว การอัพเดทเรื่องราวสถานการณ์ของภาคธุรกิจเทรนด์ธุรกิจและอุตสาหกรรมระดับโลก, แนวโน้มของภาคธุรกิจตลอดจนความรู้ต่างๆ ที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในอุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรมอาหารจะต้องทำความเข้าใจก่อนการยกระดับและการปรับปรุงธุรกิจ 

—————————————————————-

ประเด็นและความรู้ต่างๆ ที่ผู้ประกอบการจะเรียนรู้ประกอบด้วย

– Business Global Trend

– เรื่องน่ารู้ของอุตสาหกรรม 4.0 และ SMEs จะได้อะไรจากอุตสาหกรรม 4.0

– การปรับปรุงการผลิตกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

– IOT ช่วยอุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างไรบ้าง

– สิทธิประโยชน์และการสนับสนุน SMEs ผ่านโครงการดาวเพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืนและโครงการเพื่อ SMEs อื่นๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โหลดเอกสารกำหนดการเพิ่มเติม คลิก

 

พบกันวันที่ วันที่ 8 กันยายน 2563

ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ และ Zoom Application

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

สอบถาม : ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก 02 3915340-43 ต่อ 425

Website : www.thaiplastics.org
Facebook : Dow for Sustainable IndustryPlastics Institute of Thailand – สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-43

 

อัพเดทข่าวสารเพื่่อผู้ประกอบการได้ที่
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-391-5340-43,1358
#ITC #SMEsTransform #ProductTransform