ข่าวสารข่าวสารประชาสัมพันธ์

PACKAGING TREND FOR NEW NORMAL

จับตามอง… เทรนด์บรรจุภัณฑ์หลังโควิด-19

จากวิกฤตการโรคระบาด โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก หลายชีวิตต้องล้มป่วย หลายชีวิตต้องล้มตาย หลายประเทศระบบเศรษฐกิจพังทลาย หลายธุรกิจต้องปิดกิจการลง ทำให้นานาประเทศต้องหาวิธีรับมือและก้าวข้ามวิกฤตนี้ไป

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นกัน  หลักสูตรนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการในประเทศไทย เตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตการนี้ และผ่านพ้นไปด้วยกัน

สถาบันพลาสติกจึงได้จัดสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ Packaging Trend for New Normal จับตามองเทรนด์บรรจุภัณฑ์หลัง COVID-19

เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการไทย ใช้รับมือกับวิกฤตการดังกล่าว

———————————————————————————————————————————-

โดยเนื้อหาหลักของหลักสูตรนี้ จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่

1.New Normal ชีวิตวิถีที่เปลี่ยนไปหลังโควิด-19

– ความหมายของ New Normal

– พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อและบริโภคสินค้า

– กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมใดที่มีโอกาสขยายตัว

2.ปัจจัยและแนวโน้มบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อ New Normal

– การคาดการณ์การเติบโตอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยและต่างประเทศ

– ปัจจัยในการผลักดันแนวโน้มบรรจุภัณฑ์หลังโควิด-19

– แนวโน้มบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อ New Normal ทั้งสินค้าอาหาร และ ไม่ใช่อาหาร

3. ตัวอย่างเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม

เช่น ความปลอดภัยและการยืดอายุการเก็บของอาหาร ความสะดวกในการใช้ การเพิ่มประสิทธิภาพ e-commerce และ การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Supply Chain ที่มีผลต่อแนวโน้มบรรจุภัณฑ์ เช่น Food Security, การลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตลอด Supply Chain

4.การเตรียมพร้อมของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  : ศูนย์พัฒนาบุคคลากรพลาสติก
02 3915340-43 ต่อ 425

Website: www.thaiplastics.org
Facebook : Plastics Institute of Thailand
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 425
#สถาบันพลาสติก#PTC#Seminar#PlasticsTrend

เพิ่มเติม หรือ สอบถามข้อมูล
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-391-5340-43,1358