ประชาสัมพันธ์ การอบรมออนไลน์ด้านการออกแบบตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) หัวข้อ “ติดอาวุธอุตสาหกรรมไทย ด้วยการออกแบบตามหลักคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน”

ประชาสัมพันธ์ การอบรมออนไลน์ด้านการออกแบบตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) หัวข้อ “ติดอาวุธอุตสาหกรรมไทย ด้วยการออกแบบตามหลักคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน”

อบรมการใช้ซอฟท์แวร์ FUSION 360

ด้วยสถานการณ์ของอุตสาหกรรมพลาสติกในปัจจุบัน การแข่งขันของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมที่นอกเหนือจากความสวยงาม การใช้งานได้อย่างคุ้มค่าแล้ว ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดผู้ชื้อของผลิตภัณฑ์พลาสติก