อบรมการใช้ซอฟท์แวร์ FUSION 360

ด้วยสถานการณ์ของอุตสาหกรรมพลาสติกในปัจจุบัน การแข่งขันของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมที่นอกเหนือจากความสวยงาม การใช้งานได้อย่างคุ้มค่าแล้ว ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดผู้ชื้อของผลิตภัณฑ์พลาสติก