เทคนิคการฉีดพลาสติกชีวภาพ รุ่นที่ 1

Free รับจำนวนจำกัด

หากต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของคุณให้โดดเด่นและก้าวไกล เพื่อสอดคล้องกับยุค Thailand 4.0 ไม่ควรพลาดกับการอบรมในหัวข้อนี้ นอกจากจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจตั้งแต่คำว่า พลาสติกชีวภาพ (Bio Plastic) ในเนื้อหาที่ได้รับยังประกอบด้วยการ เทคนิคต่างๆ ตั้งแต่การขึ้นรูป การตั้งเครื่อง อุณหภูมิ เจาะลึกไขข้อสงสัยแบบหมดเปลือกเพื่อให้อุตสาหกรรมพลาสติกไทย ได้เข้าถึงและใช้งานได้อย่างถูกต้อง

Training จะถูกแบ่งออกเป็น 3 วัน ประกอบด้วย

วันที่ 1

เนื้อหาที่จะทำให้ผู้ที่เข้าร่วมเข้าใจและรู้จักกับ “พลาสติกชีวะภาพ ฺBio Plastic” รวมไปถึงประโยชน์และข้อจำกัดกัดต่างๆ

วันที่ 2

ภาคทฤษฎีที่ต้องใส่ใจและให้ความสำคัญ เพื่อให้ผลงานในการผลิตได้คุณภาพ ประกอบด้วย

  • เทคนิคการฉีดพลาสติก ทั้งโครงสร้างปริมาณ การทำงานและจังหวะต่างๆ
  • การปรับตั้งการฉีดและการคำนวณ  อุณหภูมิ เช่น อุณหภูมิแม่พิมพ์ อุณหภูมิพลาสติกเหลว เวลา ความดัน เช่น ความดันฉีด ความดันย้ำ ขั้นตอนในการเลือกขนาดของเครื่องฉีดพลาสติก

วันที่ 3

เพื่อทดสอบความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ที่เข้าอบรม การ Training ในครั้งนี้จึงจัดให้ผู้ประกอบการร่วมไปถึงบุคคลากร และผู้ที่สนใจ ได้ปฏิบัติงานในภาคสนาม เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ประกอบด้วยการเข้าถึงเครื่องฉีด และการลงงานจริง

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกำหนดการได้ที่

http://www.thaiplastics.org

สนใจลงทะเบียนหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมัคร Online

สถาบันพลาสติก 
คุณปิยะวัฒน์ ภิญโญชัยถาวร
โทรศัพท์ 02-391 5340-43 ต่อ 422
E-mail : training@thaiplastics.org