ข่าวสารข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาแนวคิดอุตสาหกรรมพลาสติกเชิงสร้างสรรค์ CREATIVE PLASTIC

รับจำนวนจำกัด

โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันพลาสติก และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)์ จัดโครงการพัฒนาแนวคิดอุตสาหกรรมพลาสติกเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs หรือนักออกแบบที่มีความสนใจในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกเชิงสร้างสรรค์ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการที่สนใจ อันจะนำไปสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างต้นแบบสินค้าใหม่ของธุรกิจในอนาคต โดยผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่เเละต่อยอดผลิตภัณฑ์พลาสติกสร้างสรรค์ให้เป็นจริง

รับสมัคร 120 ท่านเท่านั้น! โดยโครงการดังกล่าวจะสามารถพัฒนาสินค้าจากงานนวัตกรรมและภาคการออกแบบสู่ภาคอุตสาหกรรมได้ ประกอบด้วยกระบวนการต่างๆตั้งแต่การสร้างองค์ความตลอดจนออกมาเป็นชิ้นงานต้นแบบหรือ Prototype ดังนี้

 1. การสัมมนา เพื่อทราบถึงรายละเอียดโครงการและเรียนรู้ถึงกระแสของตลาดที่มีในช่วงนี้และที่กำลังจะตามมาเพื่อให้นักออกแบบและ SME ได้เข้าใจถึงความต้องการของตลาดที่แท้จริง
 2. Training เวิร์กช้อปในหัวข้อกระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking and Ideation Workshop โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ณ สถานที่ ห้อง Function Room TCDC กรุงเทพฯ ไปกับ คุณ พงศธร ละเอียดอ่อน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกเเบบ เเละ ผู้ก่อตั้ง Fif Design Studio แบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่
  • กลุ่ม A วันที่ 7 – 8 และ 12 กุมภาพันธ์ 2561
  • กลุ่ม B วันที่ 7 , 9 และ 13 กุมภาพันธ์ 2561
 3. Workshopในหัวข้อ Design Refinement Workshop ที่จะช่วยพัฒนาไอเดียพลาสติกสร้างสรรค์ให้เป็นจริง พร้อมเรียนรู้การใช้ software 3D กับผู้เชียวชาญ  ณ สถานที่ สถาบันพลาสติก  แบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่
  • กลุ่ม A วันที่ 5 – 7 มีนาคม 2561
  • กลุ่ม B วันที่ 12 – 14 มีนาคม 2561

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิในการทำชิ้นงาน Prototype เพื่อประกวดชิงรางวัล และชิ้นงาน Prototype จะได้จัดแสดงในงานนิทรรศการของกระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันพลาสติก และ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

สนใจลงทะเบียนเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1lvg6Kd5fsISB7R7J2vMRTF5t1eblCvntw0tCalpHmhY/edit

ติดต่อ

02 105 7441 ต่อ 126,171,133 (จันทร์-ศุกร์ 10:30 – 17:30)

https://web.tcdc.or.th/th/events

http://www.facebook.com/tcdc.thailand

หรือ สถาบันพลาสติก PlasticsInstituteOfThailand 
Website: www.thaiplastics.org

Facebook : PlasticsInstitute 
Line : @Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-43