ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารสินค้าเกษตรแปรรูป

ร่วมประชุมระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น”พัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารสินค้าเกษตรแปรรูป”แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาสำหรับเกษตรแปรรูปประเภทกวน อบ ตาก ทอด เชื่อม แยม ฉาบ

เปิดรับสมัครแล้ว รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภท การจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม ประจำปี 2565

ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ร่วมสมัครรางวัลอันทรงเกียรติของผู้ประกอบการไทย “รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประจำปี 2565 สาขาการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม ”

ประชาสัมพันธ์ การขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การตรวจสอบย้อนกลับการรีไซเคิลพลาสติก และการประเมินความสอดคล้องและส่วนผสมรีไซเคิล – ข้อกำหนดมาตรฐานเลขที่ มตช. 9-25XX

การขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การตรวจสอบย้อนกลับการรีไซเคิลพลาสติก และการประเมินความสอดคล้องและส่วนผสมรีไซเคิล – ข้อกำหนดมาตรฐานเลขที่ มตช. 9-25XX

อบรมการใช้ซอฟท์แวร์ FUSION 360

ด้วยสถานการณ์ของอุตสาหกรรมพลาสติกในปัจจุบัน การแข่งขันของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมที่นอกเหนือจากความสวยงาม การใช้งานได้อย่างคุ้มค่าแล้ว ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดผู้ชื้อของผลิตภัณฑ์พลาสติก

ประชาสัมพันธ์ 2 หลักสูตร ปลดล็อคเส้นทางให้ธุรกิจบรรจุภัณฑ์เติบโตอย่างยั่งยืน

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันการผลิตบรรจุภัณฑ์นอกเหนือจากการผลิตให้ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดแล้ว การควบคุมคุณภาพและต้นทุนถือเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการผลิตบรรจุภัณฑ์จะต้องให้ความสำคัญ