สัมมนาพิเศษ….. ยกระดับอุตสหกรรม4.0

สัมมนาพิเศษ….. ยกระดับอุตสหกรรม4.0

การสัมมนานี้ จะช่วยให้คุณรู้ลึิกเข้าใจและปรับตัวได้ทัน เพื่อประกอบธรุกิจอย่างม่ันคง พร้อมเข้าใจในเทคนโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
สนใจลงทะเบียนได้ที่

https://docs.google.com/…/1xCkFq6GpnX7sCy6DSw2iqPVsX4U…/edit
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณภีญดา เอกคณาลักษมี

โทร. 02-391-5340-3 ต่อ 421
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Tel : 02-391-5340-43