ข่าวสารข่าวสารประชาสัมพันธ์

หลักสูตรอบรม “Flexible Packaging for Food Industry”

ถุงพลาสติก ดาวรุ่งตลอดกาลของอุตสาหกรรมอาหาร
แต่คุณเข้าใจวิธีการใช้งาน ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ หรือแข่งขันในตลาดโลก ได้เพียงพอหรือไม่ ??

ด้วยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ถือเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่บทบาทต่อชีวิตการเป็นอยู่ของผู้บริโภาคในชีวิตประจำวัน การสร้างองค์ความรู้ที่สำคัญต่อผู้ประกอบการที่ผลิต สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ ได้ผลิตงานบรรจุภัณฑ์ สามารถเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม ถุงพลาสติกถือเป็นหนี่งบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย และมีวิธีการใช้งานที่ง่ายสะดวก ในการนี้สถาบันพลาสติกจึงได้จัดหลักสูตรอบรม “Flexible Packaging for Food Industry” เพื่อสร้างความารู้ความเข้าใจ การใช้งานได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าในธุรกิจได้อย่างตอบโจทย์ นอกจากนี้เพื่อให้ถุงพลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ครบครันด้วยความสวยงามใช้งานได้จริง หลักสูตรนี้ยังได้เสริมความรู้ด้านการพิมพ์ดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์การสั่งซื้อถุงในปริมาณน้อย จากผู้สนับสนุนการจัดหลักสูตร จาก THAILAND HP Indigo/Inkjet Web Press Solutions

ให้ผู้เข้าอบรมเข้าถึงวิธีการใช้งานอย่างเหมาะสม สร้างความรู้และทำความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ถุงพลาสติกเพื่อการบรรจุภัณฑ์อย่างถูกต้อง ถูกวิธี รองรับให้กับธรุกิจของผู้ประกอบการได้แข่งขันกับตลาดอย่างไม่ตกเทรนด์ สอดแทรกเนื้อหาและความรู้ต่างๆที่น่าสนใจผ่านหัวข้อต่างๆในการอบรม ได้แก่

– สมบัติประเภทของบรรจุภัณฑ์พลาสติก ปริมาณการใช้และอัตราการเติบโต
– ประเภทและการใช้งานของบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว
– พักรับประทานอาหารว่างเช้า
– ชนิดและสมบัติของวัตถุดิบ และการผลิตฟิล์มพลาสติกแบบชั้นเดียวและหลายชั้น การพิมพ์ และ การขึ้นรูป
– การออกแบบโครงสร้างของถุงพลาสติกให้เหมาะสมกับอาหารและการใช้งาน
– แนวโน้มบรรจุภัณฑ์พลาสติกอ่อนตัว
– กรณีศึกษาการใช้ถุงพลาสติกสำหรับอาหารประเภทต่างๆ
– การพิมพ์ดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์การสั่งซื้อถุงในปริมาณน้อย
พิเศษสุด เข้าถึงพื้นที่เพื่อการยกระดับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ร่วมเยี่ยมชมศูนย์ออกแบบฯ และศูนย์ทดสอบ ฯ ของสถาบันพลาสติก

สำรองที่นั่งก่อนวันที่ 26 สิงหาคม 2563 (พร้อมชำระค่าธรรมเนียม)

รับสิทธิ์ราคา พิเศษ จาก 2,000 บาท เหลือเพียง 1,500 บาท เท่านั้น

ลงทะเบียน คลิก

สอบถามข้อมูลด้านความรู้พัฒนาบุคลากร เพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันพลาสติก ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก
Website: www.thaiplastics.org
Facebook : Plastics Institute of Thailand
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 425
อัพเดทข่าวสารเพื่่อผู้ประกอบการได้ที่
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-391-5340-43,1358
#ITC #SMEsTransform #ProductTransform