ข่าวสารข่าวสาร ITC

ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC) กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ

หากต้องการที่จะพัฒนาและสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเป็นระบบไม่ใช่เรื่องยากและไกลตัวอีกต่อไป เพื่มเติมความรู้ที่น่าสนใจสอดแทรกตัวอย่างและ case study ที่เข้าถึงได้ง่ายกับศูนย์ ITC

ทั้งนี้นโยบาย Thailand 4.0 เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศไทยเพื่อก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ โดยเป็นเศรษฐกิจที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมให้พัฒนาขีดความสามารถได้มากขึ้น ในการก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว ต้องมีการพัฒนาความคิดให้มีความสร้างสรรค์มากขึ้น การวิจัยและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อที่จะต่อยอดอุตสาหกรรมในประเทศให้มีการพัฒนามากขึ้น

      ITC หรือ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือจากสามกระทรวง ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีจุดประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงนวัตกรรม งานวิจัยต่างๆ และผู้ผลิตเอกชนหรือผู้ประกอบการ มีวัตถุประสงค์หลักคือ 1.Transforms ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2.Transforms กระบวนการผลิตด้วย Digital Manufacturing และ 3.Transform บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการ Global Player และนักเรียน นักศึกษา นักวิจัยรวมไปถึงบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม นับว่าเป็นการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมทั้ง 5 Cluster ตามนโยบาย Thailand 4.0 ได้แก่ 1.เศรษฐกิจชีวภาพ 2.การแพทย์และสุขภาพครบวงจร 3.อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง 4.อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ 5.อุตสาหกรรมดิจิทัล โดย ITCหรือ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคตนั้นจะ ให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาผู้ประกอบการในการทำผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การเลือกวัสดุ การออกแบบ เชิงกราฟฟิค เชิงวิศวกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ประกอบการและยังสามารถตอบโจทย์ไปถึงผู้ผลิตและผู้บริโภคได้อีกด้วย และยังมีการสร้างตัวอย่างต้นแบบ ที่ได้จากการออกแบบพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์สามมิติที่มีความแม่นยำสามารถนำไปเป็นตัวอย่างในการทำผลิตภัณฑ์จริงได้ ถือว่าเป็นการเพิ่มความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรมอีกอย่างหนึ่งผ่านการใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ และยังมีราคาที่ไม่สูงมาก ทำให้ผู้ประกอบการทุกอุตสาหกรรมสามารถเข้าถึงได้และยังมีการทดสอบ Scale up เพื่อให้มีความมั่นใจหากเมื่อต้องผลิตสินค้าจำนวนมากเข้าสู่ท้องตลาด โดยมีทีมวิศวกรที่มีความสามารถพร้อมให้คำปรึกษาในทุกด้านคอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังมีการอบรมให้ความรู้ในด้านอุตสาหกรรม การผลิตตัวอย่างต้นแบบ การจัดพื้นที่ส่วน Maker Space เป็นพื้นที่เปิดให้บริการแก่บุคคลที่สนใจในด้านการออกแบบหรือการผลิตผลิตภัณฑ์ได้มานั่งคิด นั่งทำ ต่อยอดงานที่มีอยู่ให้ดีมากขึ้น และยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเสนอไอเดียใหม่ๆ ร่วมกันได้ และยังมีการช่วยเหลือในการจัดหาสถานที่พร้อมเทคโนโลยีในการทดสอบผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจอีกด้วย

     การร่วมกันพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย ความมุ่งมั่นอย่างมีบูรณาการของทุกภาคส่วน จะนำพาให้อุตสาหกรรมและเศรษกิจไทยก้าวไกลสู่Thailand 4.0 และยืนหยัดอยู่บนเวทีโลกได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง ร่วมกันผนึกกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติ พร้อมใจยกระดับอุตสาหกรรมไทย

 

รายละเอียดและกำหนดการต่างๆ

 

ลงทะเบียนได้ที่

คลิกลงทะเบียนออนไลน์

แล้วพบกัน วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13:30 – 16:30 น.

ณ ห้อง CC-305 อาคาร 14 (ศูนย์ประชุม CC)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ติดต่อ

website : www.nstda.or.th/nac
Facebook : NSTDA – สวทช.
Email : nac2018@nstda.or.th
Tel : 02-564-8000 ext. 4676