กระทรวงอุตสาหกรรม ITC DIProm สถาบันพลาสติก ยกระดับอุตสาหกรรมด้วยวัสดุผสมกัญชง

กระทรวงอุตสาหกรรม ITC DIProm สถาบันพลาสติก ยกระดับอุตสาหกรรมด้วยวัสดุผสมกัญชง

กิจกรรม Kick off รวมพลังจิตอาสา DIPROM Transformation Day กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการจิตอาสาฯ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัด อก.

กิจกรรมสัมมนา ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต(ITC) กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ

บรรยากาศกิจกรรมสัมมนา ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต(ITC) กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ ที่ได้ทั้งการเรียนรู้และแนวคิดอย่างครบวงจร