กิจกรรม “ไทยทำเอง” #เทศกาลส่งเสริมการช่าง

โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรม “ไทยทำเอง” #เทศกาลส่งเสริมการช่าง สร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยการลงมือทำ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทาง กระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ให้ความสำคัญ เนื่องจาก การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่ยุค ประเทศไทย 4.0 นั้น จำเป็นต้องให้ความสร้างสรรค์เดินควบคู่ไปกับอุตสาหกรรม จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม “ไทยทำเอง” เพราะกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นตัวช่วยส่งเสริมและรวบรวมผู้ที่มีฝีมือ ในด้านทักษะต่างๆ มากมาย ประกอบด้วยงาน Craft, D.I.Y, งานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมศิลป์, ผลงานสร้างสรรค์จากการลงมือทำ, หน่วยสนับสนุนสำหรับผู้ประกอบการ StartUp และ SMEs เพื่อตอบรับนโยบาย พร้อมเป็นเครือข่ายในการเชีื่อมโยง การพัฒนาผู้ประกอบการสู่อนาคต

โดยตัวงานมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทางด้าน Maker สู่ภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น

2. เพื่อผลักดันงานนวัตกรรมจากภาค Maker สู่อุตสาหกรรมมากขึ้น

3. เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยน แนวคิด ทรัพยากร รวมไปถึงความร่วมมือในด้านต่างๆ กับ Maker มากขึ้น
ซึ่งภายในงานยังมีรายละเอียดต่างๆ มากมายพร้อมกิจกรรม Work shop เพื่อกระตุ้นให้ผู้ร่วมงาน ผู้ประกอบการ ที่เข้ามาในงานเกิดการลงมือทำ ประกอบด้วย ซุ้มกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้

งานไทยทำเองจัดขึ้นภายใต้นแนวคิด การปล่อยพลังสร้างสรรค์ด้วยการลงมือทำ จากกลุ่มคนลงมือทำหลากหลาย ที่มีกิจกรรมให้คุณร่วมสนุก มากมาย

      1. นักลงมือทำตัวจริงเสียงจริง ที่ร่วมออกบูธให้คุณเดินชมทั้งทางสาย DIY, Craft และ Maker สายเทคโนโลยี ที่ให้คุณได้เลือกช้อป ชมการสาธิตกว่าร้อยบูธ
       2. เวิร์คชอปกับ คนลงมือทำ ตัวจริงเสียงจริง
       3. บูธผุ้สนับสนุน การลงมือทำทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มาพร้อมคำแนะนำและเงินทุนช่วยต่อยอด
       4. นิทรรศการ “ไทยทำเอง” รวมผลงานเด่นฝีมือคนไทย มาให้คุณอเมซิ่ง
       5. นิทรรศการ TRANSFORMATION ที่แปลงพื้นที่โรงงาน เป็นพื้นที่เพื่อศิลปะ
       6. การสาธิตเครื่องจักรจากโลกอุตสาหกรรม ที่เปิดกระบวนการให้ชมเป็นพิเศษในงานนี้เท่านั้น
       7. Food Truck สายสร้างสรรค์ที่ขนกันมาเต็มขบวนให้ ไทยอิ่มกันตลอดงาน
ทางศูนย์ ITC จึงขอประมวลภาพกิจกรรมสำหรับผู้ที่มาร่วมงาน หรือไม่มีโอกาสได้มาร่วมงาน ให้ได้รับชมกัน เพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่

VDO ของงาน

ประมวลภาพกิจกรรม PINN Creative Space

บรรยากาศงาน “ไทยทำเอง” เทศกาลส่งเสริมการช่าง โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม