ข่าวสารข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้ประกอบการกลุ่มโรงงานฉีดพลาสติก

เข้าร่วมโครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

ด่วน….จำกัดเพียง 10 ผู้ประกอบการเท่านั้น

ด้วยสภาวะของอุตสาหกรรมพลาสติกในปัจจุบันสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการไม่สามารถปฏิเสธได้ คือการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม เป็นบทบาทสำคัญสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมที่ต้องหันมาใส่ใจและพัฒนาห่วงโซที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรม ได้ปรับตัวมีเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆในการเลือกใช้ เพื่อให้ตอบรับการดูแลสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้น กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันพลาสติก ในการขับเคลื่อนให้กับโรงงานฉีดพลาสติก ได้เข้าถึงเทคโนโลยีอย่าง IoT สำหรับการประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบรับการดูแลสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

โดยโครงการที่จะช่วยสนับสนุน การยกระดับโรงงานฉีดพลาสติก ด้วยการประยุกต์ใช้ IoT เพื่อสิ่่งแวดล้อม

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
1. การยกระดับโรงงานสู่ Smart Factory ด้วยระบบ IoT
2. เพื่อตัวช่วยสำหรับการทำงานในโรงงานฉีดพลาสติก
3. ยกระดับประสิทธิภาพเครื่องจักรเก่า เทียบเท่าเครื่องจักรใหม่ อย่างคุ้มค่า
4. วิเคราห์ข้อมูลจากเครื่องจักร ใช้แนวทางในการปรับปรุงผลิตภาพการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อม
5. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทุน ด้วยงบประมาณสนับสนุน จาก กลุ่ม ดาว เคมิคอล (ประเทศไทย)

ซึ่งผู้ประกอบการจะได้
1.รับอุปกรณ์ และ ระบบ IoT สำหรับเครื่องฉีดพลาสติก
2.ที่ปรึกาาแนะนำแนวทางการปรับผลิตภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม
มูลค่ากว่า 150,000 บาท
*** มีค่าบริการรายปี ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป***

รายละเอียดเข้าร่วมโครงการดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน

– ต้องเป็น SMEs ดำเนินกิจการขึ้นรูปพลาสติก ด้วยกระบวนการฉีด (เท่านั้น)
– ต้องเป็น SMEs ที่มี (ยอดขายไม่เกิน500ล้าน พนักงงานไม่เกิน200คน)
– ต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของรายละเอียดโครงการ
– สถานประกอบการต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จำนวน 60,000 .-

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ : https://forms.gle/FAQyHGniVveyPLXCA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์พัฒนาการจัดการโรงงานพลาสติก สถาบันพลาสติก
Website : https://www.thaiplastics.org/
Facebook : Plastics Institute of Thailand – สถาบันพลาสติก
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 425

เพิ่มเติม หรือ สอบถามข้อมูล
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-391-5340-43,1358
#ITC #SMEsTransform #ProductTransform