ข่าวสารข่าวสาร ITC

ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ Start Up ที่ต้องการแสวงหาความรู้พร้อมส่งเสริมให้กับแผนธุรกิจของคุณไปสู่เชิงพาณิชย์และมีความเป็นไปได้ กับ โครงการอบรม “การยกระดับ SMEs สู่อุตสาหกรรมอนาคต” ที่จะแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วนค่ือกิจกรรมการให้ความรู้ในส่วนของการอบรมที่จะให้ความรู้สำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อนำไปประกอบการประยุกต์ใช้ในการดำเนินการเพื่อพัฒนาสู่ อุตสาหกรรมThailand 4.0 ประกอบด้วยเรื่องราวและหัวข้อต่างๆ ได้แก่อุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve, ความรู้ด้านระบบอัตโนมัติ, อุตสาหกรรมกับ Robotics ,อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ Medical Hub อุตสาหกรรมBiochemicals และข้อมูลความรู้อีกหลากหลายเพื่อส่งให้ผู้ประกอบการก้าวสู่ยุคอนาคตได้อย่างยั่งยืนและไม่ตกเทรนด์

หลังจากที่ผู้ประกอบการได้รับฟังความรู้พร้อมแนวคิดที่น่าสนใจแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ร่วมวางแผนแสดงแนวคิดในด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ผ่านการทำ Workshop ที่จะแบ่งออกเป็น 3 รุ่นด้วยกัน

รุ่นที่ 1 วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561

รุ่นที่ 2 วันที่ 13-15 มิถุนายน 2561

รุ่นที่ 3 วันที่ 18-20 มิถุนายน 2561

*พิเศษสุดสำหรับผู้ที่เข้าร่วมทำแผนธุรกิจ (Workshop) ผลงานที่ท่านได้ส่งมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้จริง*

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันพลาสติก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : คุณภีญดา เอกคณาลักษมี
02 3915340-43 ต่อ 421
Plastics Institute of Thailand – สถาบันพลาสติก
Website: www.thaiplastics.org
Line : @Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-43

ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC)

Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Tel : 02-058-4988 ต่อ 100,02-036-8417