Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมปฏิรูป SMEs ผ่านกลไกศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม

มีนาคม 20, 2018 @ 8:00 am - เมษายน 30, 2018 @ 5:00 pm

เปิดรับสมัครผู้เข้าโครงการกิจกรรมปฏิรูป SMEs ผ่านกลไกศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม

เนื่องด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันพลาสติก และ ศูนย์ ITC (ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต) ได้มีจุดมุ่งหมายพัฒนา SMEs ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ ตลอดจนพนักงานและผู้ที่สนใจ สู่ยุคอุตสาหกรรม Thailand 4.0 ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านการเสริมสร้างความรู้ การให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจได้รับประสบการณ์ เพื่อการบูรณาการณ์ตลอดจนการประยุกต์ใช้ด้วยการเรียนรู้และปฏิบัติจริงในเชิงการร่วมมือและพัฒนาไปด้วยกัน จึงเป็นที่มาของโครงการกิจกรรมปฏิรูป SMEs ผ่านกลไกศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 3 อย่างที่จะช่วยให้ ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเพื่อการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมได้มีส่วนร่วม ได้แก่

  1. กิจกรรม SME Transformer เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ถึงองค์ความรู้สำหรับอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจของต้นเองรวมไปถึงผู้ประกอบการในกลุ่ม New-S curve ประกอบด้วยการบ่มเพาะเรียนรู้ในเชิงทฤษฎีและเทคนิคในด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่และกำลังจะเกิด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างองค์ความรู้ได้อย่างแท้จริง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เริ่มการอบรมในวันที่ 15-16,21-23 พ.ค. 2561 นี้
  2. กิจกรรม Innovation Bridge กิจกรรมที่เปิดให้ผู้ประกอบการและนักนวัตกรรมได้รวมแสดงศักยภาพจุดเด่นทางด้านเครื่องจักรและพื้นที่สำหรับการใช้งาน โดยผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ Innovation Bridge From เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจร่วมกันแบบครบวงจร
  3. กิจกรรมจัดตั้งเครือข่าย Maker space กิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมนักนวัตกรรมรวมไปถึงผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางต่างๆ ทั้งด้านการทำงาน วิธีการ แนวคิด เพื่อการพัฒนาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในภายภาคหน้า

 

สนใจลงทะเบียนหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันพลาสติก 

www.thaiplastics.org

Facebook : Plastics Institute of Thailand – สถาบันพลาสติก
โทรศัพท์ 02-391 5340-43
E-mail : center.p@thaiplastics.org

Details

Start:
มีนาคม 20, 2018 @ 8:00 am
End:
เมษายน 30, 2018 @ 5:00 pm
Event Tags:
, , ,
Website:
http://www.itc.or.th/?p=15966