“สัมมนา TPS / Karakuri Kaizen ผ่านระบบโลกเสมือนจริง (Karakuri Metaverse)”

 วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบ Metaverse

ดร. ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้นายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนในการเปิดการสัมมนาฯ โดยมีนายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ดีพร้อม เข้าร่วมสัมมนาฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นายวรวุฒิ วิศิษฎ์บัณฑิตกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจใหม่กลุ่มสายงานการผลิต และ นายไชยยศ ตัณฑ์จิตานนท์ หัวหน้างานอาวุโส ฝ่ายผลิต ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ “ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System) และเทคโนโลยี Karakuri Kaizen การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง” ผ่านระบบโลกเสมือนจริง (Metaverse) โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมในงานสัมมนาฯ จำนวนกว่า 50 คน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีความเชื่อมั่นว่า ผู้ประกอบการที่เข้ารับการสัมมนาจะสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปบริหารจัดการและต่อยอดในธุรกิจอุตสาหกรรมของตน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไร ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไป

ลิ้งก์ข่าวเพิ่มเติม
https://mgronline.com/smes/detail/9650000074280
https://www.innnews.co.th/news/economy/news_385761/
https://www.naewna.com/relation/671152/preview
https://www.thebusinessplus.com
https://logisticsmag.net/
VDO เพิ่มเติม : https://youtu.be/TjoMlkVC6RE

เพิ่มเติมกิจกรรมต่างๆ กับศูนย์ ITC
Website : www.itc.or.th
Facebook :  ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Tel.02-058-4988,02-391-5340-43,1358