DSCN0734

DSCN0643

DSCN0630

20170915_141658

20170915_141853

20170915_142307

20170915_162214

20170915_162117

DSCN0288

DSCN0293

DSCN0297

20170915_140611

20170915_141108

DSCN0311

DSCN0740

DSCN0558

DSCN0647

DSCN0272

DSCN0280

DSCN0588

DSCN0590

DSCN0471

DSCN0473

DSCN0481

DSCN0646

DSCN0426

DSCN0428

DSCN0432

DSCN0456

DSCN0461

DSCN0553

DSCN0402

DSCN0408

DSCN0569

DSCN0496

DSCN0503

DSCN0580

DSCN0585

DSCN0351

DSCN0355

DSCN0361

DSCN0329

DSCN0330

DSCN0332

DSCN0523

DSCN0534

DSCN0543

DSCN0550

20170915_162301

DSCN0373

DSCN0376

DSCN0572

DSCN0555

DSCN0556

DSCN0664

DSCN0610

DSCN0613

DSCN0564

DSCN0656

DSCN0655

DSCN0704

DSCN0690

DSCN0678

เมื่อ วันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ชั้นแอลจี ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ ด้วยความร่วมมือ จาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน และสถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ Autodesk Thailand  กับ งานประกวด ITCi Award หัวข้อ“นวัตกรรมสําหรับบ้านผู้สูงวัย” ที่เป็นกิจกรรมและยังเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ช่วยให้น้องๆ ได้มีโอกาสปลดปล่อยความรู้ความสามารถทั้งด้านความคิด เทคโนโลยี ความกล้าแสดงออก ที่นอกจากจะต้องสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานของตนเองแล้ว ต้องนำเสนอผลงานให้เป็นที่ถูกใจคณะกรรมการด้วยเรียกได้ว่าทุกๆทีม มีความเก่งและความโดดเด่นในแบบของตนเอง สำหรับผลการตัดสินได้ผู้ชนะเลิศ และผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ทีม“Space Walker” โดย นายวรัตถ์ สิทธิ์เหล่าถาวร, นายรมณ์ พานิชกุล และนายเมธาสิทธิ์ เกียรติ์ชัยภา” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากผลงานนวัตกรรม “Space Walker” เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เดินด้วยตัวเองได้อย่างลำบาก หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง ช่วยในการฝึกเดินทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง โดยจะช่วยพยุงน้ำหนักของผู้สูงอายุ และช่วยในการเดิน และยังป้องกันการหกล้ม หากเกิดกรณีหกล้ม Space Walker จะป้องกันเข่าและศีรษะของผู้ใช้งานไม่ให้กระแทกพื้น ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่ายสะดวกในการพกพา ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และได้รับสิทธิ์เดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น

รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร ได้แก่ ทีม “Stand by Me” โดย “นางสายรัก สอาดไพร, นายบารมี บุญมี” และ “นายชัยพัฒน์ ศรีขจรลาภ” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จากผลงานนวัตกรรม  “Sit to Stand Trainer with Assessment of Balance Ability : An Apparatus for Rehabilitation and Exercise for Elderly at Home”  เป็นเครื่องออกกำลังกายและกายภาพบำบัดสำหรับการฝึกลุกยืน โดยเครื่องมือจะช่วยประคองตัวในขณะลุกขึ้นยืนจากท่านั่ง ทั้งยังสามารถประเมินสมรรถภาพการทรงตัวของผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยได้ มีระบบการใช้งานถึง 3 โหมด ได้แก่ Exercise Mode ช่วยฝึกรยางค์ส่วนล่างของผู้ป่วยให้แข็งแรง, Games Mode ออกแบบเพื่อช่วยฝึกสมองของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกสนุก ไม่น่าเบื่อในการฝึกออกกำลังกายและกายภาพบำบัด เช่น นั่ง ยืนขาเดียว และ Fall Screening Test Mode  เป็นโปรแกรมเพื่อช่วยคัดกรองสมรรถภาพการทรงตัวของผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการพบแพทย์ ลดภาระการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการคัดกรองผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการทรงตัว เครื่องมือนี้ออกแบบตามหลักวิศวกรรมการแพทย์ ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์และชีวกลศาสตร์ โดยผู้ใช้งานสามารถปรับแรงช่วยได้หลายระดับ ตั้งแต่ 25-70% ของน้ำหนักตัว เก้าอี้เปลี่ยนได้ตามสรีระของผู้ใช้เหมาะกับผู้สูงอายุที่สูงตั้งแต่ 145-190 เซนติเมตร เครื่องมือนี้ช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงทั้งรยางค์ส่วนบนและส่วนล่างของร่างกาย เพิ่มความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต เพิ่มความยืดหยุ่นอ่อนตัว และช่วยพัฒนาสมรรถภาพการทรงตัวของร่างกาย ปลอดภัย ใช้งานและดูแลรักษาง่าย ส่งผลให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยมีสมรรถภาพทางกาย และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับรางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร ได้แก่ ทีม“BotTherapist” โดย “นายสุจิรัชย์ อัฏฐะวิบูลย์กุล นางสาวเพ็ญพิชชา หวังลาวัลย์ และนายก้องเกียรติ รสหอมภิวัฒน์” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากผลงาน นวัตกรรม “หุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่สำหรับอยู่เป็นเพื่อนผู้สูงอายุ”  พัฒนามาจากหุ่นยนต์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก โดยออกแบบเพื่อให้เป็นเพื่อนคลายเหงาให้กับผู้สูงอายุ และช่วยอำนวยความสะดวกในการดูแลผู้สูงอายุให้กับบุตรหลาน หุ่นยนต์มีรูปลักษณ์เป็นมิตรน่ารัก สามารถรับคำสั่งด้วยเสียง พูดคุยกับผู้สูงอายุได้ ควบคุมการเปิดปิดไฟในบ้านได้ ภายในหุ่นยนต์มีเกมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้สูงอายุสามารถเล่นเกมร่วมกับเด็กหรือคนในบ้านได้ ซึ่งยังมีส่วนช่วยฝึกสมองเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วย หุ่นยนต์ทำงานร่วมกับระบบคลาวด์ในการแจ้งเตือนกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทานยา นัดพบแพทย์ เป็นต้น แจ้งเหตุไปยังบุตรหลานเมื่อผู้สูงอายุหกล้มหรือต้องการความช่วยเหลือ และยังเป็นสื่อกลางให้แพทย์สามารถติดตามตรวจจับความผิดปกติทางสุขภาพจากข้อมูลที่หุ่นยนต์บันทึกในแต่ละวัน เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง และแจ้งเตือนให้บุตรหลานเฝ้าดูแลได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ ระบบสามารถเรียนรู้ที่จะตรวจจับได้โดยอัตโนมัติด้วย Machine Learning ในอนาคต นอกจากนี้ บุตรหลานสามารถควบคุมหุ่นยนต์ผ่านระบบสำหรับตรวจสอบความเป็นไปภายในบ้านได้ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตในบ้านได้อย่างมีความสุขและให้บุตรหลานคลายกังวลเมื่อผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียว

 

ทั้งนี้ผลงานนวัตกรรม “Space Walker” ที่ชนะเลิศ คณะกรรมการลงความเห็นเป็นเอกฉันท์เนื่องจากมีความโดดเด่นของผลงาน สามารถนำไปใช้ได้จริง เพราะผลงานต้นแบบมีความสมบูรณ์มาก พร้อมนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้ทันที ดังนั้นผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาการเดิน อุปกรณ์ดังกล่าวช่วยตอบสนองได้เป็นอย่างดี โดยทีมผู้ชนะเลิศจะได้รับสิทธิ์ไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นในปลายเดือนกันยายนนี้ด้วยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เปิดเวทีส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และแสดงออกถึงศักยภาพในการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีคุณค่าและทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ ส่งผลงานเข้าร่วม การประกวด ITCi Award หัวข้อ “นวัตกรรมสำหรับบ้านผู้สูงวัยอุปกรณ์ช่วยภายในบ้านเพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ (Independent living) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมสิทธิพิเศษในการใช้พื้นที่ทำงานและเครื่องมือเครื่องจักรพร้อมใช้ครบครันที่มารวมตัวกันใน “ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center, ITC)” แห่งใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นโดย 3 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

บรรยากาศภายในงาน

นำชมนิทรรศการผลงานผู้ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย โครงการประกวด I…

นำชมนิทรรศการผลงานผู้ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย โครงการประกวด ITCi Award 2017 "นวัตกรรมสำหรับบ้านผู้สูงวัย” วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน ชั้น LG

โพสต์โดย MTEC NSTDA บน 14 กันยายน 2017

พิธีมอบรางวัล โครงการประกวด ITCi Award 2017 "นวัตกรรมสำหรับบ้า…

พิธีมอบรางวัล โครงการประกวด ITCi Award 2017 "นวัตกรรมสำหรับบ้านผู้สูงวัย” วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน ชั้น LG

โพสต์โดย MTEC NSTDA บน 14 กันยายน 2017

พิธีมอบรางวัล โครงการประกวด ITCi Award 2017 "นวัตกรรมสำหรับบ้า…

พิธีมอบรางวัล โครงการประกวด ITCi Award 2017 "นวัตกรรมสำหรับบ้านผู้สูงวัย” วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน ชั้น LG

โพสต์โดย MTEC NSTDA บน 14 กันยายน 2017

 

ข้อมูลอ้างอิงโดย : https://www.mtec.or.th