วิทยาลัยนานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นำคณะนักศึกษา

เข้าเยี่ยมชมพื้นที่สนับสนุนการสร้างต้นแบบจากศูนย์ ITC

วิทยาลัยนานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดการเรียนการสอนรายวิชา ประสอบการณ์วิจัยทางการวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และสัมมนาวารสารวิชาการ ในนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาดงาน ณ  ศูนย์ ITC สถาบันพลาสติก โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ สามารถมีความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์แบบครวงจร ได้เรียนรู้ตัวอย่างที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง

โดยเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้ารับฝฟังการบรรยายการทำงานและการให้บริการจาก ศูนย์ ITC สถาบันพลาสติก พร้อมรับทราบถึงแนวทางการทำงาน เครื่องมือสนับสนุนต่างๆ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพเทคโนโลยีทางการแพทย์ และยังเข้าถึงเครื่องมือต่างๆได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยได้เข้าดูงานในพื้นที่ต่างๆ ประกอบด้วย พื้นที่สนับสนุนการสร้างต้นแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จาก อาคารต้นคิดสตูดิโอ (Tonkit-Studio) ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆในการสนับสนุนการจัดทำต้นแบบ พร้อมการถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงจากการพัฒนานวัตกรรม การออกแบบ สร้างนวัตกรรมสนับสนุนงานอุตสาหกรรมโดยตรงจาก ศูนย์ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมพลาสติก และศูนย์ ITC

 

โดยการเข้าศึกษาดูงานดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในการเชื่อมภาคการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้แนวคิดจาก ITC S (Share)

เพิ่มเติมกิจกรรมต่างๆ กับศูนย์ ITC
Website : www.itc.or.th
Facebook :  ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Tel.02-058-4988,02-391-5340-43,1358