มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

(ศูนย์ Col-DEM : Center of Innovation in Design and

Engineering for Manufacturing)

เข้าเยี่ยมชมพื้นที่สนับสนุนการสร้างต้นแบบและศูนย์ทดสอบ

จากศูนย์ ITC สถาบันพลาสติก

เพื่อสร้างเครือข่ายสำหรับการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้แข็งแรง พร้อมสามารถขยายฐานการสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและเครื่องจักรต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง ตรงจุด มีประสทธิภาพตอบโจทย์การเข้าใช้งานของผู้ประกอบการได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการและนักพัฒนาที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ อุตสาหกรรม 4.0 การสนับสนุนอุตสาหกรรมกลุ่มพลาสติก งานบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบรับรอง และการพัฒนา

โดยเมือวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(ศูนย์ Col-DEM : Center of Innovation in Design and Engineering for Manufacturing) ได้เข้ารับฟังการบรรยายการทำงานและการให้บริการจาก ศูนย์ ITC สถาบันพลาสติก พร้อมแรกเปลี่ยนแนวทางการทำงาน เครื่องมือสนับสนุนต่างๆ เพื่อผู้ประกอบการสามารถเชื่อมโยงานได้อย่างง่ายยิ่งขึ้น พร้อมเข้าถึงเครื่องมือต่างๆได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยได้เข้าดูงานในพื้นที่ต่างๆ ประกอบด้วย

  • พื้นที่สนับสนุนการสร้างต้นแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จาก อาคารต้นคิดสตูดิโอ (Tonkit-Studio)
  • พื้นที่สำหรับสนุนด้านการทดสอบ ค่ามาตรฐานต่างๆจาก ศูนย์ทดสอบและรับรอง สถาบันพลาสติก (TESTING & CERTIFICATION CENTER)

โดยการประชุมดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในการเชื่อมภาคการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้แนวคิดจาก ITC S (Share) จัดขึ้น ณ อาคารต้นกล้า แกลอรี่ (TonKla-Gallery) ศูนย์ ITC

 

เพิ่มเติมกิจกรรมต่างๆ กับศูนย์ ITC
Website : www.itc.or.th
Facebook :  ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Tel.02-058-4988,02-391-5340-43,1358