ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ ITC

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรมเข้าศึกษาดงาน ณ  ศูนย์ ITC สถาบันพลาสติก โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและเพิ่มพูนองค์ความรู้ เสริมสร้างประการณ์จริง ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและการสร้างนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์ ให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง

โดยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้ารับฝฟังการบรรยายการทำงานและการให้บริการจาก ศูนย์ ITC สถาบันพลาสติก พร้อมเข้าศึกษาเครื่องมือการทำงานในกระบวนการต่างๆ ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ เครื่องมือสนับสนุนต่างๆในระดับ Pilot Scale ส่งเสริมการเข้าถึงเครื่องมือต่างๆได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
โดยได้เข้าดูงานในพื้นที่ต่างๆ ประกอบด้วย
– พื้นที่สนับสนุนการสร้างต้นแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จาก อาคารต้นคิดสตูดิโอ (Tonkit-Studio) ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ ในการสนับสนุนการจัดทำต้นแบบ
– พื้นการผลิตระดับ Pilot Scale (Shop A) เพื่อเข้าดูเครื่องจักรสำหรับการผลิตจริง ที่รองรับการผลิตในจำนวนไม่มาก สอดคล้องความต้องการของการทดลองตลาด
– พื้นที่ Lean Automation System Integrator (LASI) พื้นการจำลองโรงงานการผลิต เพื่อสร้างการเรียนรู้และเข้าใจระบบ Lean สำหรับการทำงานภายในโรงงาน
– พื้นที่ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้วยวัสดุ (Ton KOON-Lounge) พื้นที่การแสดงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และวัสดุ ความหลากหลายทางการประยุกต์ใช้และคิดการพัฒนา จากวัสดุสู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ลงตัว

โดยการเข้าศึกษาดูงานดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในการเชื่อมภาคการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้แนวคิดจาก ITC S (Share)

เพิ่มเติมกิจกรรมต่างๆ กับศูนย์ ITC
Website : www.itc.or.th
Facebook :  ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Tel.02-058-4988,02-391-5340-43,1358