ฝ่าวิกฤติ Covid-19 ด้วยอุปกรณ์ป้องกัน

และนวัตกรรมที่พัฒนาได้เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

ร่วมฝ่าวิกฤติ Covid-19 ด้วยอุปกรณ์ป้องกัน และนวัตกรรมที่พัฒนาได้เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่บุคลากรด้านการแพทย์ต้องเสียสละทั้งเวลา แรงกาย ทั้งยังมีความเสี่ยงในการติด Covid 19 ได้อีกด้วย หากขาดการป้องกันที่ดี และขาดอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก

ในการนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้พัฒนา Face Shield ร่วมสถาบันพลาสติก ศูนย์ ITC เพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อ สร้างความปลอดภัย สู้วิกฤติ Covid-19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครที่มีความจำเป็นและต้องต่อสู้กับพาหะที่อาจก่อให้เกิดการติดเชื้อได้ จำนวน 3,500 ชิ้น เพื่อการกระจายได้อย่างทั่วถึง โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ส่งมอบไปยังส่วนกลางและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมทั้ง 12 ภาค ประกอบด้วย 3 Design + 1 Maker Face Shield โดยมีรายละเอียดการมอบและส่งต่อดังนี้

แบบที่ 1 


ส่วนของภูมิภาค จำนวน 12 หน่วยงาน หน่วยงานละ 115 ชิ้น รวมเป็น 1,380 ชิ้น
ส่วนกลาง จำนวน 120 ช้ิน
รวมการส่งมอบในแบบที่ 1 เท่ากับ 1,500 ชิ้น

แบบที่ 2


ส่วนของภูมิภาค จำนวน 12 หน่วยงาน หน่วยงานละ 120 ชิ้น รวมเป็น 1,440 ชิ้น
ส่วนกลาง จำนวน 60 ช้ิน
รวมการส่งมอบในแบบที่ 2 เท่ากับ 1,500 ชิ้น

แบบที่ 3


ส่วนของภูมิภาค จำนวน 12 หน่วยงาน หน่วยงานละ 35 ชิ้น รวมเป็น 420 ชิ้น
ส่วนกลาง จำนวน 80 ช้ิน
รวมการส่งมอบในแบบที่ 2 เท่ากับ 500 ชิ้น

รวมทั้งสิ้น 3,500 ชิ้น

โดยในรูปแบบของ Maker Face Shield

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสถาบันพลาสติก ศูนย์ ITC ได้ร่วมจัดทำ VDO สำหรับการสร้างผ่าน 3DPrinter เพื่อให้แต่ละศูนย์ภาคสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อีกด้วย

ร่วมพัฒนาพัฒนาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน Covid 19 ไปด้วยกันติดต่อ :
Website: www.thaiplastics.org
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4

เพิ่มเติมข่าวสารกับศูนย์ ITC
Website : www.itc.or.th
Facebook :  ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Tel.02-058-4988,02-391-5340-43,1358