ประมวลผลงานนวัตกรรมจากโครงการ กิจกรรมพัฒนารูปแบบธุรกิจ

และผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงธุรกิจและวิศวกรรม

โดยกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) สถาบันพลาสติก และ ศูนย์ ITC

เพื่อส่งเสริมและสร้างนวัตกรรมให้กับผู้ประการได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ พร้อมการเชื่อมโยงการผลิตได้อย่างลงตัว ทางกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) ได้ร่วมพัฒนาเครือข่ายการสร้างต้นแบบอย่างลงตัว พร้อมสร้างแพลทฟอร์ม Platform การเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยร่วมกับ สถาบันพลาสติก และ ศูนย์ ITC ให้สามารถเป็นกลไกสำหรับการพัฒนาได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังได้รับเรื่องราวดีๆ ประกอบด้วย
– ความรู้ความเข้าใจในการทำแผนธุรกิจ
– ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
– ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมถึงกระบวนการต่างๆ

 

คลิกประมวลผลกิจกรรม Final Present

พร้อมนำนวัตกรรมที่น่าสนใจจากโครงการที่สามารถต่อยอดได้แล้ว (Sucess Case) มาฝากกันด้วย กับ 5 ผลิตภัณฑ์ ที่คุณต้องรู้
1.บรรจุภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารจากพลาสติกชีวภาพ

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท โรงเลื่อยจักรเสริมวงศ์ จำกัด

ที่อยู่ : ——

ผลิตภัณฑ์หลัก : จำหน่ายไม้และอุปกรณ์เฟอนิเจอร์

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนา : บรรจุภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารจากพลาสติกชีวภาพ

– วิถีชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันต้องเน้นความรวดเร็วสะดวกและมีประสิทธิภาพที่สุด ไม่ว่าจะเป็นด้านการเดินทาง การทำงาน การใช้ชีวิตประจำวันและมากที่สุดคือการรับประทานอาหาร ในยุคนี้อาหารขยะ (Junk food) เกิดขึ้นมากมายและผู้คนที่มีเวลาเร่งรีบก็นิยมที่จะเลือกรับประทานอาหารประเภทนี้ ส่งผลให้การได้รับสารอาหารที่จำเป็นลดลงและเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆมากมาย ทางบริษัทฯจึงเล็งเห็นปัญหาหล่านี้และได้พัฒนาอาหารสำเร็จรูปในรูปแบบผงละลายน้ำ เพื่อผสมกับน้ำเข่าและดื่มได้ทันทีได้สารอาหารที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ รวมทั้งต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างพลาสติกชีวภาพ เนื่องจากเมื่อบริโภคเสร็จขวดต้องทิ้งเป็นรูปแบบการใช้ครั้งเดียว จึงคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ตามภายหลังด้วย

– ทางบริษัทจึงติดต่อเข้ามาที่สถาบันพลาสติกและศูนย์ ITC เพื่อขอคำปรึกษาในด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งทางที่ปรึกษาจึงได้ช่วยให้คำแนะนำเบื้องต้นรวมถึงได้เชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนารูปแบบธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งเชิงธุรกิจและวิศวกรรม (Product Transform) เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์และการต่อยอดในเชิงผลิตจริง รวมถึงได้รับผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำหรับนำไปทดลองการใช้งานและนำเสนอกับลูกค้าด้วย

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

– บริษัทฯ นำไอเดียความคิดรวมถึงแบบร่าง เข้ามาปรึกษาเพื่อให้ทางที่ปรึกษาสถาบันพลาสติกและศูนย์ ITC รับโจทย์และข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ต้องการออกแบบ รวมถึงวิเคราะห์และให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อสามารถออกแบบในเชิงต่อยอดการผลิตในอนาคตได้

– ที่ปรึกษาเริ่มดำเนินการออกแบบและร่างแบบ 2 มิติ ขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการตัดสินใจและเลือกแบบที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด รวมถึงพิจารณาและปรับแก้แบบจนได้แบบสุดท้ายตามที่กำหนด

– ดำเนินการเขียนแบบด้วยโปรแกรมเขียนแบบ 3 มิติ ตามแบบร่างที่ได้ทำการสรุปแบบในเบื้องต้น เมื่อได้แบบ 3 มิติที่ผ่านการยืนยันเป็นที่เรียบร้อย ทางที่ปรึกษาจึงทำกำหนดขนาดโครงร่าง (Drawing) สำหรับนำไปผลิตจริงในอนาคต

– ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากยืนยันแบบ 3 มิติ ทางที่ปรึกษาได้ดำเนินการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) ระบบ FDM โดยใช้เส้นพลาสติกชนิด PLA ในการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงธุรกิจ

ทางผู้ประกอบได้นำผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติไปทดลองจริง (Validation Test) โดยทดลองจับและสัมผัส พร้อมทั้งบรรจุผงอาหารสำเร็จรูปลงไปเพื่อให้ได้การทดลองแบบสภาวะจริงรวมถึงนำบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวไปเสนอลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ารับรู้และเตรียมการทำการตลาดไปในตัวอีกด้วย

2. ผลิตภัณฑ์แผ่นดูดแผลสูญญากาศ

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด

ที่อยู่ : ——

ผลิตภัณฑ์หลัก : เครื่องมือแพทย์

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนา : แผ่นดูดแผลสูญญากาศ

– แผ่นดูดแผล (Wound Suction Pad) เป็นอุปกรณ์พ่วงตัวสำคัญที่ใช้ในการดูดของเหลวคัดหลั่งจากแผลเข้าสู่ท่อระบายและถังเก็บ (Storage Tank) อุปกรณ์ชิ้นนี้จึงสัมผัสกับแผลและของเหลวคัดหลั่งโดยตรงการใช้งานจึงเป็นแบบใช้แล้วทิ้ง (Single Use) และในระยะเวลาการรักษาของผู้ป่วย 1 ราย ต้องใช้อุปกรณ์ชนิดนี้ถึง 3 ชิ้นเป็นอย่างต่ำ อุปกรณ์จึงมีปริมาณ (Volume) การใช้งานจำนวนมากและด้วยราคาของอุปกรณ์ที่มีราคาสูงและต้องนำเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงปัญหาการใช้งานต่างๆ เช่น ดูดแล้วติดแผ่น แรงดูดจากแผ่นไม่สม่ำเสมอ เป็นต้น ทางบริษัทจึงเล็งเห็นความสำคัญในด้านการลดภาระของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายของทางโรงพยาบาลทำให้เป็นแรงบรรดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดนี้ ซึ่งทางบริษัทเองนั้นมีธุรกิจหลักของทางบริษัทฯคือ เป็นผู้นำเข้า รวมทั้งเป็นผู้พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์เองในประเทศซึ่งจัดเป็นบริษัทอันดับต้นๆที่สามารถผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์จากวัสดุ เครื่องจักร รวมถึงความรู้ความสามารถที่มีเและจัดจำหน่ายได้เองในประเทศ จึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านงานเครื่องมือแพทย์เป็นพิเศษ แต่ทางบริษัทยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบและขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพ ดังนั้นทางบริษัทจึงความคาดหวังกับทางโครงการทางด้านขอรับคำปรึกษาแนะนำทางด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเทคนิคการขึ้นรูปจนกระทั่งออกมาเป็นผลิตภัณฑ์

– ทางบริษัทจึงติดต่อเข้ามาที่สถาบันพลาสติกและศูนย์ ITC เพื่อขอคำปรึกษาในด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งทางที่ปรึกษาจึงได้ช่วยให้คำแนะนำเบื้องต้นรวมถึงได้เชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนารูปแบบธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งเชิงธุรกิจและวิศวกรรม (Product Transform) เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์และการต่อยอดในเชิงผลิตจริง รวมถึงได้รับผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำหรับนำไปทดลองการใช้งานและนำเสนอกับลูกค้าด้วย

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

– บริษัทฯ นำไอเดียความคิดรวมถึงแบบร่าง เข้ามาปรึกษาเพื่อให้ทางที่ปรึกษาสถาบันพลาสติกและศูนย์ ITC รับโจทย์และข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ต้องการออกแบบ รวมถึงวิเคราะห์และให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อสามารถออกแบบในเชิงต่อยอดการผลิตในอนาคตได้

– ที่ปรึกษาเริ่มดำเนินการออกแบบและร่างแบบ 2 มิติ ขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการตัดสินใจและเลือกแบบที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด รวมถึงพิจารณาและปรับแก้แบบจนได้แบบสุดท้ายตามที่กำหนด

– ดำเนินการเขียนแบบด้วยโปรแกรมเขียนแบบ 3 มิติ ตามแบบร่างที่ได้ทำการสรุปแบบในเบื้องต้น เมื่อได้แบบ 3 มิติที่ผ่านการยืนยันเป็นที่เรียบร้อย ทางที่ปรึกษาจึงทำกำหนดขนาดโครงร่าง (Drawing) สำหรับนำไปผลิตจริงในอนาคต

– ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากยืนยันแบบ 3 มิติ ทางที่ปรึกษาได้ดำเนินการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) ระบบ FDM โดยใช้เส้นพลาสติกชนิด PLA ในการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงธุรกิจ

ทางผู้ประกอบได้นำผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติไปทดลองจริง (Validation Test) โดยทดลองกับการใส่อาหารสลัด อาหารที่มีน้ำมันหรือมีฤทธิ์เป็นกรด เพื่อนำผลที่ได้ไปเลือกใช้วัสดุและพัฒนาต่อยอดในเชิงการผลิตต่อไป

3. กล่องเก็บเข็มผ่าตัดปรับขนาดได้

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท นีโอพลาสโตเมอร์ จำกัด

ที่อยู่ : ——

ผลิตภัณฑ์หลัก : เครื่องมือแพทย์

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนา : กล่องเก็บเข็มผ่าตัดปรับขนาดได้

– ในห้องผ่าตัดของทุกโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการด้านการแพทย์นั้น ทุกห้องจำเป็นต้องมีกล่องทิ้งเข็มผ่าตัด เนื่องจากต้องใช้กล่องแยกเพราะเข็มผ่าตัดจัดเป็นขยะติดเชื้อขั้นรุนแรง (Hazardous Level) ทางโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์จึงจำเป้นต้องเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้เพื่อซื้ออุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นประจำ ซึ่งอุปกรณ์ก็มีลักษณะเป็นกล่องปริมาตรขนาดใหญ่ส่งผลให้การขนส่งสามารถขนส่งได้น้อยเพราะด้วยปริมาณที่ขนาดใหญ่แล้ว การวางซ้อนก็ไม่ลงตามจุดมาตรฐานทำให้เสียพื้นที่ในการขนส่งจำนวนมาก ทางบริษัทฯจึงเล็งเห็นปัญหาเหล่านี้และมีแนวคิดในการลดต้นทุนค่าขนส่งจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้   ดังนั้นทางบริษัทจึงความคาดหวังกับทางโครงการทางด้านขอรับคำปรึกษาแนะนำทางด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเทคนิคการขึ้นรูปจนกระทั่งออกมาเป็นผลิตภัณฑ์

– ทางบริษัทจึงติดต่อเข้ามาที่สถาบันพลาสติกและศูนย์ ITC เพื่อขอคำปรึกษาในด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งทางที่ปรึกษาจึงได้ช่วยให้คำแนะนำเบื้องต้นรวมถึงได้เชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนารูปแบบธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งเชิงธุรกิจและวิศวกรรม (Product Transform) เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์และการต่อยอดในเชิงผลิตจริง รวมถึงได้รับผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำหรับนำไปทดลองการใช้งานและนำเสนอกับลูกค้าด้วย

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

– บริษัทฯ นำไอเดียความคิดรวมถึงแบบร่าง เข้ามาปรึกษาเพื่อให้ทางที่ปรึกษาสถาบันพลาสติกและศูนย์ ITC รับโจทย์และข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ต้องการออกแบบ รวมถึงวิเคราะห์และให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อสามารถออกแบบในเชิงต่อยอดการผลิตในอนาคตได้

– ที่ปรึกษาเริ่มดำเนินการออกแบบและร่างแบบ 2 มิติ ขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการตัดสินใจและเลือกแบบที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด รวมถึงพิจารณาและปรับแก้แบบจนได้แบบสุดท้ายตามที่กำหนด

– ดำเนินการเขียนแบบด้วยโปรแกรมเขียนแบบ 3 มิติ ตามแบบร่างที่ได้ทำการสรุปแบบในเบื้องต้น เมื่อได้แบบ 3 มิติที่ผ่านการยืนยันเป็นที่เรียบร้อย ทางที่ปรึกษาจึงทำกำหนดขนาดโครงร่าง (Drawing) สำหรับนำไปผลิตจริงในอนาคต

– ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากยืนยันแบบ 3 มิติ ทางที่ปรึกษาได้ดำเนินการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) ระบบ FDM โดยใช้เส้นพลาสติกชนิด PLA ในการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงธุรกิจ

ทางผู้ประกอบได้นำผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติไปทดลองจริง (Validation Test) โดยทดลองกับการใส่อาหารสลัด อาหารที่มีน้ำมันหรือมีฤทธิ์เป็นกรด เพื่อนำผลที่ได้ไปเลือกใช้วัสดุและพัฒนาต่อยอดในเชิงการผลิตต่อไป

4. ผลิตภัณฑ์คลีทจักรยาน

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท โอบี ออบเบอร์ จำกัด

ที่อยู่ : ——

ผลิตภัณฑ์หลัก : อุปกรณ์นำทาง การสื่อสารและพาหนะ

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนา : คลีทจักรยาน

– อุตสาหกรรมจักรยานในปัจจุบันเติบโตขึ้นอย่างมาก หลายคนต้องการมีจักรยานเป็นของตนเองเนื่องจากทุกๆคนต้องการหันกลับมาดูแลสุขภาพและด้วยทางรัฐบาลได้ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพโดยสร้างทางให้ปั่นจักรยานในทุกท้องถนนเพื่อให้ผู้คนหันมาใช้จักรยาน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุให้อุตสาหกรรมจักรยานเติบโตขึ้นมาก ทางบริษัทจึงมองเห็นโอกาสในการพัฒนาอุปกรณ์เสริมให้กับจักรยานเพื่อเป็นอะไหล่และเป็นของที่ซื้อขายได้ง่าย สามารถเปลี่ยนเพื่อตกแต่งจักรยานได้อีกด้วย

– ทางบริษัทจึงติดต่อเข้ามาที่สถาบันพลาสติกและศูนย์ ITC เพื่อขอคำปรึกษาในด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งทางที่ปรึกษาจึงได้ช่วยให้คำแนะนำเบื้องต้นรวมถึงได้เชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนารูปแบบธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งเชิงธุรกิจและวิศวกรรม (Product Transform) เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์และการต่อยอดในเชิงผลิตจริง รวมถึงได้รับผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำหรับนำไปทดลองการใช้งานและนำเสนอกับลูกค้าด้วย

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

– บริษัทฯ นำไอเดียความคิดรวมถึงแบบร่าง เข้ามาปรึกษาเพื่อให้ทางที่ปรึกษาสถาบันพลาสติกและศูนย์ ITC รับโจทย์และข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ต้องการออกแบบ รวมถึงวิเคราะห์และให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อสามารถออกแบบในเชิงต่อยอดการผลิตในอนาคตได้

– ที่ปรึกษาเริ่มดำเนินการออกแบบและร่างแบบ 2 มิติ ขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการตัดสินใจและเลือกแบบที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด รวมถึงพิจารณาและปรับแก้แบบจนได้แบบสุดท้ายตามที่กำหนด

– ดำเนินการเขียนแบบด้วยโปรแกรมเขียนแบบ 3 มิติ ตามแบบร่างที่ได้ทำการสรุปแบบในเบื้องต้น เมื่อได้แบบ 3 มิติที่ผ่านการยืนยันเป็นที่เรียบร้อย ทางที่ปรึกษาจึงทำกำหนดขนาดโครงร่าง (Drawing) สำหรับนำไปผลิตจริงในอนาคต

– ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากยืนยันแบบ 3 มิติ ทางที่ปรึกษาได้ดำเนินการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) ระบบ SLS โดยใช้วัสดุประเภทพลาสติกระดับวิศวกรรม (Engineering Plastic) ได้แก่ Polyamide11, PA11 หรือที่รู้จักกันในชื่อ ไนล่อน (Nylon) ในการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงธุรกิจ

ทางผู้ประกอบได้นำผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติไปทดลองจริง (Validation Test) โดยทดลองสวมกับก้านถีบจักรยานทั้ง 2 ข้างเพื่อจำลองการใช้งานจริงในสภาวะจริง เพื่อนำผลที่ได้ไปเลือกใช้วัสดุและพัฒนาต่อยอดในเชิงการผลิตต่อไป

5. ผลิตภัณฑ์ถ้วยไอศครีมทรงเรือจากพลาสติกชีวภาพ

ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำปลาแสงไทย (เก่า)

ที่อยู่ : ——

ผลิตภัณฑ์หลัก : จำหน่ายน้ำปลาและผลิตภัณฑ์จากปลาทะเล

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนา : ถ้วยไอศครีมทรงเรือจากพลาสติกชีวภาพ

– จากสูตรไอศกรีมกะทิสดในครอบครัว ทำสูตรเหมือนโบราณต้นตำรับ เลือกใช้วัตถุดิบมะพร้าวน้ำหอมชั้นหนึ่ง สั่งตรงจากสวน จ.สมุทรสงคราม ซึ่งเป็นเจ้าเก่าแก่ซื้อหากันมานับ 10 ปี ขณะที่รสไอศกรีม เน้นหวานน้อย กลิ่นหอมตามธรรมชาติ ไม่ใส่สารปรุงแต่งใดๆ ทั้งสิ้น นำมาใส่ในภาชนะถ้วยเซรามิกรูปทรงเรือ พร้อมตกแต่งน่ารักด้วยร่ม และไม้พายขนาดจิ๋ว เหมาะซื้อหาเป็นของที่ระลึกในโอกาสมาเยือน อ.อัมพวา นับเป็นการสร้างจุดเด่น ทางบริษัทจึงเล็งเห็นบรรจุภัณฑ์ถ้วยใส่ไอติมทรงเรือจากพลาสติกชีวภาพ เพื่อไม่ให้บรรจุภัณฑ์ของตนทำลายสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนจากถ้วยเซรามิกที่มีราคาสูงอีกด้วย

– ทางบริษัทจึงติดต่อเข้ามาที่สถาบันพลาสติกและศูนย์ ITC เพื่อขอคำปรึกษาในด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งทางที่ปรึกษาจึงได้ช่วยให้คำแนะนำเบื้องต้นรวมถึงได้เชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนารูปแบบธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งเชิงธุรกิจและวิศวกรรม (Product Transform) เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์และการต่อยอดในเชิงผลิตจริง รวมถึงได้รับผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำหรับนำไปทดลองการใช้งานและนำเสนอกับลูกค้าด้วย

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

– บริษัทฯ นำไอเดียความคิดรวมถึงแบบร่าง เข้ามาปรึกษาเพื่อให้ทางที่ปรึกษาสถาบันพลาสติกและศูนย์ ITC รับโจทย์และข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ต้องการออกแบบ รวมถึงวิเคราะห์และให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อสามารถออกแบบในเชิงต่อยอดการผลิตในอนาคตได้

– ที่ปรึกษาเริ่มดำเนินการออกแบบและร่างแบบ 2 มิติ ขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการตัดสินใจและเลือกแบบที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด รวมถึงพิจารณาและปรับแก้แบบจนได้แบบสุดท้ายตามที่กำหนด

– ดำเนินการเขียนแบบด้วยโปรแกรมเขียนแบบ 3 มิติ ตามแบบร่างที่ได้ทำการสรุปแบบในเบื้องต้น เมื่อได้แบบ 3 มิติที่ผ่านการยืนยันเป็นที่เรียบร้อย ทางที่ปรึกษาจึงทำกำหนดขนาดโครงร่าง (Drawing) สำหรับนำไปผลิตจริงในอนาคต

– ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากยืนยันแบบ 3 มิติ ทางที่ปรึกษาได้ดำเนินการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) ระบบ FDM โดยใช้เส้นพลาสติกชนิด PLA ในการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงธุรกิจ

ทางผู้ประกอบได้นำผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติไปทดลองจริง (Validation Test) โดยทดลองนำไอศรีมมาใส่และนำไปเสนอลูกค้าเพื่อดูผลตอบรับ เพื่อเน้นบรรจุภัณฑ์ให้แตกต่างอีกทั้งยังทดลองไปวางจำหน่ายที่ตลาดน้ำเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย

ซึ่งโครงการดังกล่าวยังช่วยจะให้ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมให้คำปรึกษาเชิงวิศวกรรม ตามลำดับ ตั้งแต่การเริ่มออกแบบ การกลั่นกรองดีไซน์ สำหรับการปรับเพื่อการผลิต พร้อมให้คำปรึกษาและแงคิดต่างๆสำรหรับผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ตลอดสิ้นสุดโครงการ ผู้ประกอบการจะได้รับไฟล์สำหรับการต่อยอด พร้อมต้นแบบ Prototype สำหรับการต่อยอดต่อไป