นิทรรศการศูนย์ ITC

งาน SME Transform

#พร้อมเปลี่ยน ประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SME ไทยสู่สากล

ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ศูนย์ ITC : Industry Transformation Center  ได้ร่วมงาน SME Transform #พร้อมเปลี่ยน ประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SME ไทยสู่สากล เพื่อส่งให้ SME ไทยได้เข้าใจถึงบริการจากทางศูนย์ฯ ที่คอยทำหน้าที่สำหรับการสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการ SME และ StartUp ผ่านกลไกบริการใน 4 รูปแบบ

ITC M สำหรับ Matching ผู้ประกอบการเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งใหม่

ITC I ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมโยงและนำนวัตกรรม (Innovate) สู่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

ITC S ทำหน้าที่สำหรับให้บริการ (Share Resource) เครื่องจักรที่ทันสมัย  เพื่อให้ผู้ประกอบการได้สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมไปถึงนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้

ITC F ทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงแหล่งสนับสนุนด้านเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ

นอกจากให้ผู้ประกอบการและผู้ร่วมงานได้เห็นถึงบริการด้านการสนับสนุน SME แล้ว ทางศูนย์ ยังได้เชิญผู้ประกอบการจากหลากหลายสาขาผลมาเพื่อแสดงนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ได้ร่วมกับศูนย์ ITC และยังร่วมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมในอนาคต

VDO เพิ่มเติม

SME Transform #พร้อมเปลี่ยน #SMEsสู่ยุคสากล "ประชารัฐร่วมใจเชื่อม SME ไทยสู่สากล" ณ อาคารชาเลนเจอร์2 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

โพสต์โดย NationTV 22 เมื่อ 20 พฤษภาคม 2018

LIVE>>> งานแสดงกิจกรรมมาตรการเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 "SME Transform #พร้อมเปลี่ยน ประชารัฐร่วมใจ SME ไทยสู่สากล"วันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานีดูน้อยลง

โพสต์โดย Smart SME เมื่อ 17 พฤษภาคม 2018

LIVE! ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) ให้บริการเครื่องจักรกลาง และพื้นที่ CoWorking Space เพื่อให้เอสเอ็มอีมีพื้นที่ในการพัฒนาสินค้าต้นแบบใหม่ๆ รวมทั้งการบริการที่ปรึกษาแนะนำเชิงลึก และเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรสนับสนุนต่างๆ

โพสต์โดย กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อ 17 พฤษภาคม 2018