ปลัดฯ ณัฐพล นำทัพดีพร้อม Kick off รวมพลังจิตอาสา DIPROM Transformation Day พลิกโฉมให้ DIPROM กลายเป็น Landmark แห่งใหม่ย่านพระราม 4 (กล้วยน้ำไท) วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น. ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off รวมพลังจิตอาสา DIPROM Transformation Day ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม ภายใต้ โครงการปรับภูมิทัศน์ DIPROM Landmark พระราม 4 (กล้วยน้ำไท) โดยมี ดร.สุรพล ชามาตย์ นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายภาสกร ชัยรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเปิดงาน ซึ่งมีนายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ

โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขานรับนโยบายการปฏิรูปองค์กรจากท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ครั้งยิ่งใหญ่ในรอบกว่า 2 ทศวรรษ พลิกโฉมพื้นที่เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์และส่งเสริมเวิร์คไลฟ์บาลานซ์ในพื้นที่ดีพร้อม พระรามที่ 4 ซึ่งแบ่งการดำเนินงานเป็น 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 จัดกิจกรรม Kick off รวมพลังจิตอาสา DIPROM Transformation Day ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม ภายใต้ โครงการปรับภูมิทัศน์ DIPROM Landmark พระราม 4 โดยการผนึกกำลังบุคลากรดีพร้อมร่วมลงมือลงแรงขุดลอกบ่อน้ำ ปรับแต่งขอบบ่อน้ำ ขุดดินปลูกต้นไม้ นำขยะเศษวัสดุทิ้ง และปรับพื้นที่โดยรอบดีพร้อม พระรามที่ 4 เพื่อดำเนินการต่อในระยะที่ 2 พัฒนาพื้นที่ที่สร้างที่จอดรถ จัดสวนหย่อม สร้างร้านกาแฟในสวน และจัดพื้นที่โคเวิร์คกิ้งสเปซให้เป็นพื้นที่สำหรับผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงานให้แก่บุคลากรโดยรอบ ระยะที่ 3 ทำความสะอาดและปรังปรุงโครงสร้างของอาคารกองอำนวยการสิ่งทอ (เดิม) และพื้นที่โดยรอบเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับดำเนินการในระยะที่ 4 แปลงโฉมอาคารกองอำนวยการสิ่งทอ (เดิม) เป็น “DIPROM Landmark พระราม 4” ออกแบบตกแต่งภายในและเพิ่มเติมพื้นที่อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์รวมข้อมูล มุมหนังสือ ร้านคาเฟ่ ร้านอาหาร พื้นที่อเนกประสงค์ ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงพื้นที่แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์และการจดจำที่ดี ดึงดูดประชาชนผู้มาใช้บริการด้วยอาคารที่มีดีไซน์ทันสมัย สู่การเป็นศูนย์รวมการให้บริการผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมยุคใหม่ย่านพระราม 4 ในอนาคตต่อไป

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการจิตอาสาฯ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัด อก. และภาคีเครือข่ายพันธมิตร อาทิ สปอ. กพร. สศอ. ธพว. กนอ. สถาบันเครือข่าย และสมาคมฯ ต่าง ๆ มาร่วมแรง ร่วมใจกันดูแลรักษาพื้นที่ให้มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากกองทัพบก และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่นำรถน้ำมาเติมลงในบ่อน้ำ และกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มอบพันธุ์ไม้มงคล 9 ชนิด จำนวนกว่า 100 ต้น มาให้ปลูกในพื้นที่โดยรอบ

ขอขอบคุณภาพและข่าวกิจกรรมโดย กระทรวงอุตสาหกรรม