กิจกรรมสัมมนา ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต(ITC) กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ

อีกหนึ่งงานสัมมนาที่สร้างความรู้ และโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิดต่างๆ กับ สัมมนา หัวข้อ “ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต(ITC) กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ” เมืื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) 
อาคาร 14 (อาคารประชุมCC)

เนื่องด้วยสภาวะอุตสาหกรรมที่มีความก้าวหน้าและต้องการพัฒนา ตามนโยบาย  Thailand 4.0 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศไทยเพื่อก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ โดยเป็นเศรษฐกิจที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมให้พัฒนาขีดความสามารถได้มากขึ้น ในการก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว ต้องมีการพัฒนาความคิดให้มีความสร้างสรรค์มากขึ้น การวิจัยและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อที่จะต่อยอดอุตสาหกรรมในประเทศให้มีการพัฒนามากขึ้น จึงถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งหากต้องการให้อุตสาหกรรมมีความพัฒนาก้าวหน้า ดังนั้น ทาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการจัดสัมมนาในหัวข้อ “ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต(ITC) กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ”

จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ด้วยหนึ่งในภาระกิจที่ศูนย์ ITC ดำเนินการอยู่คือการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยงานนวัตกรรม จึงหน้าที่ของศูนย์ ITC ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต ในการเผยแพร่เทคโนโลยี แนวคิดต่างๆ รวมไปถึงสอดแทรกเนื้อหาสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยจากทางศูนย์ นำโดย คุณบูรณางค์ ศุขสมิติ (รองหัวหน้าโครงการ) และ ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป (ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ MTEC)  นอกจากนี้บรรยากาศการสัมมนาที่นอกจากผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และกระบวนการต่างๆแล้ว ยังได้มีโอกาสแรกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งเสนอความคิด มุมต่างๆด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมอีกด้วย

สามารถติดตามกิจกรรมต่างๆจากทางศูนย์ ITC ได้

website : www.itc.or.th

Facebook : ITC Industry Transformation Center

Tel : 02-058-4988,02-036-8417

www.nstda.or.th

โพสต์โดย ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต บน 13 มีนาคม 2018