กลุ่ม Central Group เข้าศึกษาดูงาน ณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและ ศูนย์ ITC กล้วยน้ำไท

วันนี้ 19 มีนาคม 2564 กลุ่ม Central Group เข้าศึกษาดงาน ณ  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ ITC สถาบันพลาสติก กล้วยน้ำไท โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับเครือข่ายผู้ประกอบการ เพื่อศึกษาข้อมูล แนวทางการทำงานต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางด้านการพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย ทั้งด้านเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและการสร้างนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ในการเข้าเยี่ยมชม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ ITC สถาบันพลาสติก กล้วยน้ำไท ของกลุ่ม Central Group ได้รับการต้อนรับจากดร.กิตติโชติ​ ศุภกำเนิด​ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมมาตรฐานเทคโนโลยีการผลิตและผลิตภัณฑ์ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นอกจากนี้ทางคณะยังได้เข้าศึกษาเครื่องมือการทำงานในกระบวนการต่างๆ ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ เครื่องมือสนับสนุนต่างๆในระดับ Pilot Scale ส่งเสริมการเข้าถึงเครื่องมือต่างๆได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย
– พื้นที่สนับสนุนการสร้างต้นแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จาก อาคารต้นคิดสตูดิโอ (Tonkit-Studio) ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ ในการสนับสนุนการจัดทำต้นแบบ
– พื้นการผลิตระดับ Pilot Scale (Shop A) เพื่อเข้าดูเครื่องจักรสำหรับการผลิตจริง ที่รองรับการผลิตในจำนวนไม่มาก สอดคล้องความต้องการของการทดลองตลาด
– พื้นที่ Lean Automation System Integrator (LASI) พื้นการจำลองโรงงานการผลิต เพื่อสร้างการเรียนรู้และเข้าใจระบบ Lean สำหรับการทำงานภายในโรงงาน
– พื้นที่ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม การออกแบบสร้างสรรค์ อย่างศูนย์ Thai IDC จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โดยการเข้าศึกษาดูงานดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในการเชื่อมโยง และสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการต่อไป

เพิ่มเติมกิจกรรมต่างๆ กับศูนย์ ITC
Website : www.itc.or.th
Facebook :  ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Tel.02-058-4988,02-391-5340-43,1358