การบริการ

ต้นคิด สตูดิโอ (TON-KIT STUDIO)

tonkit_logo

ให้บริการด้านงานออกแบบ โดยประกอบไปด้วย

 • โปรแกรมสำหรับงานออกแบบ อาทิ
  • Solidworks
  • Moldex 3D
  • Top Solid
 • เครื่อง 3D Printing จำนวน 7 เครื่อง
  • SLM SOLOTION 125 (3D PRINTER วัสดุโลหะ)
  • OBJET 260 CONNEX3 (3D PRINTER วัสดุเรซิ่นเหลว)
  • EOS FORMIGA P110 (3D PRINTER วัสดุเรซิ่นผง)
  • GEOMAGIC TOUCH (ตัวเขียนเครื่อง 3D)
  • INFOOT SCAN (SCAN เท้า)
  • ARTECH EVA SCANNER (SCAN)
  • ZUND S3 M800 (เครื่องตัดชิ้นงาน)

 

ต้นกล้า แกลอรี่(TON-KLA GALLERY)

tonkla_logo

อาคารสำหรับจัดแสดงผลงาน ส่งเสริมสินค้าให้กับ SME Start up

 

PROMOTION Hotdeal

BY SCB SMEs & สถาบันพลาสติก & ITC

รับส่วนลดสูงสุดถึง 2,000.- เมื่อสร้างต้นแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ พัฒนาบรรจุภัณฑ์

บริการจาก ITC กล้วยน้ำไท

บริการจากศูนย์ ITC กล้วยน้ำไท

ดาวน์โหลดเอกสารบริการ ITC กล้วยน้ำไท เพิ่มเติม ITC Kluaynamthai

ตรวจสอบบริการและราคาด้วยตนเอง คลิก Click

บริการจาก ITC ระดับภาค

ITC ระดับภาค ตั้ง ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค รวม 12 แห่ง มีลักษณะเป็น Front Office ทั้งการรับและให้บริการ ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ การให้บริการ Pilot Plant เพื่อการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การแสดงเทคโนโลยีต่างๆ ที่สอดรับกับพื้นที่ การเชื่อมโยง ส่งต่อบริการกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ รวมทั้ง ITC ส่วนกลาง

ดาวน์โหลดเอกสารบริการเพิ่มเติม บริการจาก ITC ศูนย์ภาค

บริการจากศูนย์ ITC เชียงใหม่

บริการด้านการสร้างต้นแบบและการต่อยอดสู่อุตสาหกรรม พร้อมการให้คำปรึกจากหน่วยงานสนับสนุนในภาคต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ

ดาวน์โหลดเอกสารบริการเพิ่มเติม Chiangmai_TH  (ภาษาไทย) Chiangmai_ENG (ภาษาอังกฤษ)

บริการจากศูนย์ เซรามิกและวัสดุอุตสาหกรรม ลำปาง

บริการด้านเซรามิกพร้อมวัสดุเชิงอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ที่คอยให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนเป็นตัวช่วยสำหรับด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลดเอกสารบริการเพิ่มเติม บริการจาก ITC ลำปาง (ภาษาไทย) บริการจาก ITC ลำปาง (ภาษาอังกฤษ)

บริการจาก ITC ระดับจังหวัด (MINI ITC)

ดาวน์โหลดเอกสารบริการเพิ่มเติม บริการจาก ITC ระดับจังหวัด

ITC ระดับจังหวัด ตั้ง ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด มีลักษณะเป็น Front Desk ในการรับและให้บริการเบื้องต้น ทั้งด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บริการพิมพ์ต้นแบบด้วย 3D Printer การเชื่อมโยง ส่งต่อบริการกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ รวมทั้ง ITC ภาค

ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ได้มีพันธมิตรเครือข่ายที่พร้อมให้บริการครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ได้แก่

 • ITC-SME ศูนย์บริการSME 13 แห่ง ดำเนินการโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • CoRE-ITC ศูนย์บริการด้านระบบอัตโนมัติ 1 แห่ง ดำเนินการโดยสถาบันไทย-เยอรมัน
 • Food-ITC ศูนย์บริการด้านอาหาร 1 แห่ง ดำเนินการโดยสถาบันอาหาร
 • Recycle-ITC ศูนย์บริการด้านการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ 1 แห่ง ดำเนินการโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 

 

บทบาทและหน้าที่

 • พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมใหม่(New S-Curve) ได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน
 • บริการเครื่องจักรเพื่อการทดลองการผลิต การทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การบริการเชื่อมโยงการตลาด เงินทุน
 • พัฒนาและผลิตบุคลากรด้านการออกแบบและผลิตโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 • เชื่อมโยงความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมชั้นนำระดับประเทศและระดับโลก เข้าร่วมพัฒนา SMEs ของไทย

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลบริการเพิ่มเติมได้ที่

Website : www.itc.or.th

Email : คลิก(Click)

Line Official Account : @114qmusj หรือ http://nav.cx/dmbXjPH

Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต

Youtube Chanal :  ITC Industry Transformation Center

Tel: 02-058-4988,02-391-5340-43