ศูนย์ITC งาน Thailand Innovation and Design Expo 2017

วันที่ 14 – 17 กันยายน 2560 งาน Thailand Innovation and Design Expo 2017 หรือ T.I.D.E. 2017 (บูธศูนย์ ITC) ภายใต้การสร้างมูลค่าให้กับสินค้าด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นแนวคิดสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เล็งเห็นถึงศักยภาพในการยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรมและงานออกแบบ ของอาเซียน จึงริเริ่มการจัดงาน Thailand Innovation and Design Expo 2017 หรือ T.I.D.E. 2017 ขึ้นมาระหว่าง วันที่ 14 – 17 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในงานจะมีการจัดแสดงผลงานการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ทั้งด้านนวัตกรรมและงานออกแบบรวมไปถึงกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ถือเป็นอีกเวทีให้กับ นักออกแบบ นักคิด นักประดิษฐ์ และ ผู้ประกอบการของไทย รวมถึงเหล่า StartUp ได้เผยแพร่ผลงาน สร้างปฏิสัมพันธ์ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่งจะก่อให้เกิดการ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ สุูอนาคต

ด้วยสิ่งที่กล่าวมาในเบื้องต้นทำให้ ITC โดยสถาบันพลาสติก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และทาง สวทช. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (Mtec) ได้เล็งเห็นถึงการเผยแพร่นวัตกรรมเพื่อสงเสริมให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสศึกษาผลงานพร้อมเทคโนโลยีที่น่าสนใจ สามารถช่วยและส่งเสริมให้ ผู้ประกอบการ  นักออกแบบ นักคิด นักประดิษฐ์ และ StartUp เข้ามาใช้บริการต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านขอคำปรึกษา เชิงเทคนิควิศวกรรม นอกจากนี้ภายในบูธ มีจัดแสดงสินค้า Prototype ที่ได้รับการพัฒนาจากภาคเอกชนที่ทาง หน่วยงานต่างๆให้การสนับสนุนด้วย

หากท่านใดที่พลาดโอกาสในปีนี้ไป สามารถเข้าดูรายละเอียดต่างๆได้จากทาง เว็บไซด์  www.thailandinnodesign.com/  หรือ ทาง www.itc.or.th  ที่จะมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Website   www.thailandinnodesign.com/