ศูนย์ ITC งาน การประชุมวิชาการ สวทช. ครั้งที่ 14

เพื่อความสอดคล้องกับการต่อยอดงานวิจัยอย่างยั่งยืน ด้วยบริการต่างๆจากทางศูนย์ ITC กับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ยุค Thailand 4.0 ศูนย์ ITC จึงเป็นหนึ่งหน่วยงานที่ทาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เห็นถึงสำคัญสำหรับเผยแพร่ข้อมูลและบริการในด้านต่างๆ ในงาน การประชุมวิชาการ  สวทช. ครั้งที่ 14 NAC18 โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2561 ภายในงานประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ประชาชน การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของ สวทช. และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบของ สวทช. เพื่อให้เกิดการรับรู้ เป็นที่รู้จักในทุกภาคส่วนที่การทำงานเกี่ยวข้องกับ สวทช. มหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

สำหรับนิทรรศการศูนย์ ITC ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต ได้ถูกจัดอยู่ในโซนงานวิจัยเพื่อความยั่งยืน ภายในนิทรรศการประกอบด้วย บริการต่างๆ เพื่อ SME StartUp และ ภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีผลงานจากนักออกแบบผลิตภัณฑ์ และภาคเอกชน ที่ศูนย์ ITC ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนามาจัดแสดง รวมไปถึงเทคโนโลยี 3DPrinting  เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงบริการจากศูนย์ ITC

สามารถติดตามกิจกรรมต่างๆจากทางศูนย์ ITC ได้ที่

website : www.itc.or.th

Facebook : ITC Industry Transformation Center

Tel : 02-058-4988,02-036-8417

www.nstda.or.th

 

ชมเทปถ่ายทอดสดการรับเสด็จ

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NAC2018)

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NAC2018) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

โพสต์โดย NSTDA – สวทช. เมื่อ 8 มีนาคม 2018

โพสต์โดย ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต เมื่อ 8 มีนาคม 2018