ข่าวสารข่าวสารประชาสัมพันธ์

สินเชื่อดอกเบี้ยถูก….โดนใจ 2562

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs

ลูกค้าสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอเท่านั้น

 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์ สินเชื่อดอกเบี้ยถูกสำหรับผู้ประกอบการ SMEs” สำหรับลูกค้าที่ได้รับการรับรองกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

สมัครรับสิทธิ์โปรโมชั่น โปรดClick >>>  สมัครสินเชื่อดอกเบี้ยถูกโดนใจSMEs สำหรับลูกค้า สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ MASCI

เมื่อท่านสมัครแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ