ข่าวสารข่าวสารประชาสัมพันธ์

THAILAND

พันธมิตรเชิ่อมโยงธุรกิจสองภูมิภาค

HONGKONG

 

อีกหนึ่งเรื่องราวที่หากคุณคือภาคธรุกิจ SMEs หรือนักลงทุนเพื่อการพัฒนา เพื่อเสริมแกร่งและยกระดับธุรกิจของตนเอง และเปิดโลกทัศน์กว้างให้กว้างไกลในมุมมองที่แตกต่าง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งการบ้านและความท้าทายด้วยโอกาสพิเศษแบบนี้ไม่ควรพลาด
บรรยายหัวข้อพิเศษโดย
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
มาดาม แครี่ หล่ำ ผู้บริหารสูงสุดเขตบรหารพิเศษฮ่องกง

ลงทะเบียนได้ที่ คลิก

ติดตามเรื่องราดีๆ จากศูนย์ ITC ได้ที่

Website : www.itc.or.th

Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต

Youtube Chanal :  ITC Industry Transformation Center
Tel: 02-058-4988,02-391-5340-43