ข่าวสารข่าวสาร ITCข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวดี……สำหรับผู้ประกอบการภาคเหนือ

รับสมัครผู้ประกอบการ (พื้นที่ภาคเหนือ)

เข้าร่วมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร

ด้าน Lean Automation System Integrators ( LASI )

ลดการสูญเสีย เพิ่มศักยภาพให้กระบกวนการของคุณ
สำหรับผู้ประกอบการพื้นที่ภาคเหนือ
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้าน Lean Automation System Integrators ( LASI )

จัดโดย กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จ.เชียงใหม่
ผู้เข้าอบรมจะได้เห็นถึงวิธีการเชื่อมโยงการใช้เครื่องมือที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้จริง ยิ่งมีการใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการทำให้กลายเป็นลีนมากเท่าไร ก็จะยิ่งเป็นการสร้างการปรับปรุงอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรมากขึ้นเท่านั้น และยิ่งใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตก็จะยิ่งช่วยลดเวลาในรอบการผลิตให้น้อยลง และ ลดความสูญเปล่า

 

ระหว่างวันที่ 20,22-24 มกราคม 2563 รวม 1 รุ่น รุ่นละ 4 วัน
ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จ.เชียงใหม่
รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน หมดรอบนี้ต้องรอปีถัดไป

ดาวโหลดรายละเอียด และ การสมัคร

กำหนดการ                                 ใบสมัคร

         

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กลุ่มงาน ITC กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เลขที่ 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ติดต่อได้ที่ นางสาววิทัศนีย์ จาดเสม โทรศัพท์ 061-546 2897 หรือ คุณปัทมา กลัดมี
โทรศัพท์ 092-831-3150 E-mail : witthassanee@gmail.com,kladmeepattama@gmail.com
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Line Official Account : @114qmusj หรือ http://nav.cx/dmbXjPH
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-036-8417,1358