ข่าวสารข่าวสาร ITC

รับสมัครผู้เข้าอบรม

การพัฒนาบุคลากรด้าน

Lean Automation System Integrators ( LASI )

 

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ก้าวสู่เทคโนโลยีที่เหมาะสม

หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้าน( LASI )
ระหว่างวันที่ 7 – 11 มกราคม 2563 รวม 2 รุ่น รุ่นละ 4 วัน ณ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล้วยน้ำไท กทม.
จัดโดย กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้เข้าอบรมจะได้เห็นถึงวิธีการเชื่อมโยงการใช้เครื่องมือที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้จริง ยิ่งมีการใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการทำให้กลายเป็นลีนมากเท่าไร ก็จะยิ่งเป็นการสร้างการปรับปรุงอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรมากขึ้นเท่านั้น และยิ่งใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตก็จะยิ่งช่วยลดเวลาในรอบการผลิตให้น้อยลง และ ลดความสูญเปล่า

เอกสารประกอบการสมัคร คลิก

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กลุ่มงาน ITC กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เลขที่ 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ติดต่อได้ที่ นางสาววิทัศนีย์ จาดเสม โทรศัพท์ 061-546 2897 หรือ คุณปัทมา กลัดมี
โทรศัพท์ 092-831-3150 E-mail : witthassanee@gmail.com,kladmeepattama@gmail.com
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Line Official Account : @114qmusj หรือ http://nav.cx/dmbXjPH
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-036-8417,1358