ข่าวสารข่าวสาร ITCข่าวสารประชาสัมพันธ์

เรียนเชิญ ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมพลาสติก

เข้าร่วม Workshop : การประยุกต์ใช้ IoT และ OEE

ในโรงงานเพื่อช่วยบริหารการผลิตสู่อุตสาหกรรม 4.0

ภายใต้ “บริการพัฒนาผู้ประกอบการพลาสติกสู่อุตสาหกรรม 4.0”

ส่วนพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม ศูนย์อบรมอุตสาหกรรม

 

ท่านจะได้พบกับตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน IoT ในโรงงานพลาสติก และแนวทางการพัฒนาโรงงานของท่านไปสู่ smart factory ที่จะให้การทำงานของท่านมีความสะดวก ง่าย และมีสิทธิภาพกับระบบ OEE (Overall Equipment Effectiveness) หรือการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีวิธีหนึ่งที่นอกจากทำให้รู้ประสิทธิผลของเครื่องจักรแล้วยังรู้ถึงสาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้น ทำให้เราสามารถวางแผนในการแก้ไขจุดต่าง ๆ ได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
ภายในงาน พบกับทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงในการพัฒนาระบบ IoT ใช้กับเครื่องขึ้นรูปพลาสติก ตลอดจนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะเข้ามา Support ผู้ประกอบการ SMEs

หากปัจจุบันท่านติดปัญหาที่หลากหลายในการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกแล้ว ไม่ควรพลาดกับงานนี้

ร่วมสมัครเข้าร่วม workshop >>> https://qrgo.page.link/yjrhX

เพิ่มเติมบทความ คลิก
Download กำหนดการ1568791978

แล้วพบกวน 3 ตุลาคม 2562
เวลา 8.30 – 12.00 น. เป็นต้น
ณ ศูนย์ ITC กล้วยน้ำไท อาคารต้นกล้าแกลอรี่ (Ton-KLA Gallery)
แผนที่เพิ่ม คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์อบรมอุตสาหกรรมพลาสติก

โทร. 02-391-5340 ต่อ 425  E-mail : training@thaiplastics.org
เพิ่มเติมกิจกรรมกับเรา
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Line Official Account : @114qmusj หรือ http://nav.cx/dmbXjPH
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-036-8417,1358
#ITC #ITCNews #SMEsTransform