ข่าวสารข่าวสารประชาสัมพันธ์

งานสัมมนา “ก้าวต่อไปของนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม” (ฟรี)

 

เรียนเชิญร่วมงานสัมมนา “ก้าวต่อไปของนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม” (ฟรี)

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ และผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานและกิจกรรมเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม ในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม” ซึ่งคุณจะได้รับมากมายไม่ว่าจะเป็น
– เข้าถึงโครงข่ายนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ตามแนวทางสากล

– รับชมนวัตกรรมเพื่อการต่อยอด

– ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยด้วยนวัตกรรม

– ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เชิงนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ และทำได้จริงจากผู้เชียวชาญ

พบกัน วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาฯ กรุงเทพฯ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สมัครออนไลน์ shorturl.at/iDIUZ

หรือกรอกใบสมัคร

ติดต่อสอบถามแผนกการมาตรฐาน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
สุวิมล เล็กสกุล และ อัฐพล พิริยะประกอบ
โทร 0-2617-1727 ต่อ 214, 215 อีเมล์ std@masci.or.th

 

ติดตามข่าวสารจาก ITC และ Partner เครือข่ายได้ที่
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-036-8417,1358
#ITC #ITCNews