ความรู้บทความสาระน่ารู้

หากคุณต้องการสร้างนวัตกรรมอะไรสักอย่าง

เคยหรือ? จะเริ่มต้นอย่างไรดี

พบกับ 5 ข้อง่ายๆ ที่คุณก็ทำได้

เรื่องสำคัญสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมตลอดจนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้เกิดความใหม่และไม่ล้าหลัง “การสร้างนวัตกรรม” จึงถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่ง

ลองมาดูกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือสิ่งง่ายๆ ผ่าน 5 ขั้นตอน ที่คุณก็ทำได้

วิธีแรก เราลองมาหาแรงบันดาลใจ
ที่จะทำอะไรสักอย่าง เริ่มจาก สิ่งที่คุณรู้สึกว่าอยากลองเปลี่ยนถ้าได้เปลี่ยนแล้วจะทำให้ดีขึ้น ลองมองไปรอบๆ ตัวเรา หรือลองจากสิ่งที่ตนชอบ หรือ ส่ิงที่ทำให้เราเกิดความขัดแย้งและมักตั้งคำถามในใจอยู่เสมอว่าสิ่งเหล่านั้นจะสามารถพัฒนาได้ดีกว่าที่เป็นหรือไม่ ลองกันดูแล้ว IDEA ของคุณจะเริ่มเกิด

วิธีที่สอง การสังเกต
เราลอง มอง ดู จับผิด หาแนวทางสำคัญต่างๆ ที่จะช่วยให้สิ่งที่คุณกำลังมองอยู่นั้นจะพัฒนาไปสู่แนวทางที่ดีขึ้น หรือใหสงสัยกับสิ่งที่เป็นอยู่ หรือที่เราได้ใช้อยู่ในปัจจุบัน อาจจะมีคำตอบดีๆ และทางเลือกที่น่าสนใจผุดขึ้นมาให้คุณได้สร้างสรรค์นวัตกรรมก็เป็นได้ ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้คุณมี IDEA แถม ด้วยการฝึกต้นเองให้เป็นคนช่างสังเกต ขึ้นอีกด้วย
วิธีที่สาม การหาแนวร่วม
แน่นอนที่สุดหากคุณไม่สามารถคิดคนเดียวได้ ลองมองหาเพิ่อนรอบข้างเพื่อนคุู่คิด ผู้ให้คำปรึกษา ซึ่งจะเป็นตัวช่วยสำหรับการแนะนำ สิ่งต่างๆสำหรับการเริ่มต้นที่จะสร้างนวัตกรรมได้วิธีที่สี่ การเก็บข้อมูล
การเริ่มต้นที่จะทำอะไรให้เป็นรูปเป็นร่าง หรือจะลงมือทำอย่างจริงจัง และพร้อมที่จะลงทุนแล้ว การเก็บข้อมูล ในทุกแงทุกมุมของนวัตกรรมที่คุณจะพัฒนาถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะข้อมูลที่มีจะช่วยให้เราตัดสินใจอะไรๆ ได้ง่าย นอกจากนี้หากเราต้องมองหาที่จะทำอะไรใหม่ เริ่มจากการเก็บข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจในด้านต่างๆ อย่างรอบด้าน และหากนำมาวิเคราะห์ จะช่วยให้คุณได้พบคำตอบที่หลากหลาย แงคิดที่แตกต่าง จนนำไปสู่สิ่งที่ดีที่สุด สำหรับการสร้างนวัตกรรมได้
วิธีที่ห้า การผสมผสาน
แน่นอนว่าการผสมผสานสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน ย่อมให้ผลลัพธ์ในเรื่องใหม่ๆที่น่าสนใจอยู่เสมอ เช่นเดียวกัน ลองมองหาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว พร้อมกับนำสิ่งเหล่านั้นมารวมกันได้ นวัตกรรม IDEA ใหม่ๆ ย่อมเกิดขึ้นได้

สุดท้ายอยากฝากไปยัง SMEs หรือนักนวัตกรรมที่กำลังจะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่าง แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นกันได้อย่างไร และจะทำอะไรดี ลองเข้ามาดูตามขั้นตอนเหล่านี้ หรือ ลองหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อใช้ในการประกอบกันอย่างเป็นรูปเป็น หรือ อาจจะเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณสนใจแล้ว ลองเริ่มต้นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์กันได้ พร้อมตัวช่วยดีๆ จากภาครัฐ และ ภาคเอกชนในเครือข่ายจากเรา ศูนย์ ITC สถาบันพลาสติก และ หน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือคุณได้

เพิ่มเติมข้อมูล
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-036-8417,1358
Info เพิ่มเติม

พิเศษ
ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปกับเราศูนย์ ITC คลิก
พร้อมรับส่วนลอดจากเพื่อ SMEs จาก SCBSMEs
http://www.thaiplastics.org/activities_page.php?id=765
https://www.facebook.com/PlasticsInstitute/posts/1123056874510998
https://www.facebook.com/PlasticsInstitute/posts/1188557321294286

ข้อมูลดีๆโดย : https://ahead.asia