ข่าวสารข่าวสาร ITCข่าวสารประชาสัมพันธ์

การตลาดยุคใหม่…ขาดเธอไม่ได้ “O2O”

ด่วน… สมัครฟรี รับจำนวนจำกัด

สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด อบรมหลักสูตร “พลิกธุรกิจให้ทันสถานการณ์ และการตลาดแบบ O2O”
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ขอเรียนเชิญ Startups SMEs และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พลิกธุรกิจให้ทันสถานการณ์ และการตลาดแบบ O2O”
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม – วันพฤหัสบดีที่ 1สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุม Sharing สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ชั้น 18 อาคารยาคูล ถ.พหลโยธิน
ฟรี สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://joo.gl/mvhG9k
เส้นทางไปสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ https://joo.gl/2hglz
ติดต่อสอบถามแผนกการมาตรฐาน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
สุวิมล เล็กสกุล และ อัฐพล พิริยะประกอบ
โทร 0-2617-1727 ต่อ 214, 215 อีเมล์ std@masci.or.th

ติดตามข่าวสารจาก ITC และ Partner เครือข่ายได้ที่
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-036-8417,1358
#ITC #ITCNews